European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Fimuskraft Biogas Plant (FKBP): a revolutionary and cost-effective biotechnological method to treat and valorise biowaste

Opis projektu

Kto nie marnuje, temu nie brakuje – zdecentralizowany system waloryzacji bioodpadów

Odpady organiczne są zrównoważonym, naturalnym źródłem wielu substancji chemicznych, które można wykorzystać do wytwarzania innych wartościowych produktów. Jednak zazwyczaj produkty rozkładu powstałe w wyniku beztlenowej fermentacji biomasy przez bakterie, stosowanej w scentralizowanym modelu gospodarowania odpadami, są składowane na wysypiskach, a ich potencjał nie jest wykorzystywany. Dlatego też FimusKraft, fińska firma z sektora MŚP, opracowała własną koncepcję biogazowni – FimusKraft Biogas Plant (FKBP) – w której bioodpady przekształcane są w wysokoenergetyczny biogaz, wysokiej jakości bionawozy i wartościowe surowce. Dużą zaletą FKBP jest to, że może działać na miejscu jako zdecentralizowana instalacja do waloryzacji biomasy pochodzącej z wielu źródeł, między innymi z rolnictwa, rybołówstwa, przemysłu spożywczego, branży gastronomicznej czy gospodarstw domowych. Korzystając ze wsparcia finansowanego przez Europejską Radę ds. Innowacji projektu FKBP, zespół zwiększy skalę swojego rozwiązania, wnosząc istotny wkład w realizację celów Europejskiego Zielonego Ładu.

Cel

Anaerobic digestion (AD) for the treatment of organic wastes has been hailed as a green and sustainable technology. However, AD adoption is still hindered by various limitations. E.g. AD plants are applied for centralised waste management with production of pathogenic and low quality digestates, usually landfilled, leading to no waste valorisation. AD plants produce biogas of low yield and energetic potential. In addition, they are significant capital investments with a long payback. To solve these pains, FimusKraft have developed the FKBP, a system which elegantly combines (a) bio-gas fermentation with an (b) innovative biowaste enzymatic pre-handling process and (c) microturbine with gas analysis and control system. The FKBP is compact and modular and able to simultaneously treat various types of biowaste to produce electricity, heat and high quality ecological organic fertilizer. The FKBP is the first biogas plant able to produce higher energetic biogas (up to 97% CH4/H2 mix).

Koordynator

FIMUSKRAFT
Wkład UE netto
€ 2 402 487,00
Adres
VALIKATU 12
65100 VAASA
Finlandia

Zobacz na mapie

MŚP

Organizacja określiła się jako MŚP (firma z sektora małych i średnich przedsiębiorstw) w czasie podpisania umowy o grant.

Tak
Region
Manner-Suomi Länsi-Suomi Pohjanmaa
Rodzaj działalności
Private for-profit entities (excluding Higher or Secondary Education Establishments)
Linki
Koszt całkowity
€ 3 432 125,00