European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Secondary prEvention of CardiovascUlaR disease in the Elderly trial

Opis projektu

Poprawa zdrowia układu krążenia u osób starszych dzięki zastosowaniu tabletek wielolekowych

Leczenie chorób układu krążenia często wymaga połączenia kilku leków, co często prowadzi do nieoptymalnego przestrzegania zaleceń. Prowadzi to do obniżenia skuteczności leczenia i korzyści klinicznych, pogarszając objawy choroby i zwiększając śmiertelność. Finansowany ze środków UE projekt SECURE ma na celu ocenę leku złożonego w formie tabletki wielolekowej o ustalonej dawce stosowanego w ramach wtórnej profilaktyki sercowo-naczyniowej u osób powyżej 65. roku życia. Badanie kliniczne pozwoli ocenić potencjalne korzyści płynące ze stosowania preparatu złożonego jako opłacalnej i dostępnej na całym świecie strategii leczenia w porównaniu ze standardową metodą leczenia. Drugorzędowe rezultaty obejmują ocenę przestrzegania zaleceń, kontrolę czynników ryzyka, wpływ farmakoekonomiczny, różnice regionalne oraz informowanie o wytycznych i zaleceniach klinicznych.

Cel

While Cardiovascular diseases (CVD) are the main cause of death worldwide, they are responsible for half of all deaths in Europe. The overall ageing of the European population and improving survival of patients with coronary heart disease has created a large population of older adults eligible for secondary prevention. Despite the established efficacy of cardiovascular medications, suboptimal adherence reduces their effectiveness and is the primary reason for suboptimal clinical benefit, contributing significantly to worsening of diseases and deaths at the population level. SECURE will be the first trial testing the efficacy of a fixed dose combination (FDC) polypill for secondary cardiovascular prevention in the elderly population (≥ 65 years old). The main objective is to evaluate the potential benefit of the FDC as a component of a cost-effective, globally available and comprehensive treatment strategy for secondary prevention of cardiovascular events (death from cardiovascular causes, nonfatal myocardial infarction, stroke, and hospitalisation requiring revascularisation) as compared to standard therapy (the three components of the polypill given separately). As part of the secondary endpoints, SECURE will compare the effect of both strategies on adherence and intermediate measures of risk factor control such as lipids and blood pressure. Importantly, it will also measure the pharmacoeconomic impact of the FDC intervention as well as regional differences in all outcomes. The five-year project will thus involve subjects from seven different countries: Spain, Italy, France, Germany, Hungary, Poland and the Czech Republic. The findings and conclusions obtained in SECURE will allow the drafting of clinical guidelines and recommendations that will provide useful guidance and will serve as a reference framework for all stakeholders involved in tackling major challenges related to secondary prevention and treatment of chronic diseases in the elderly population.

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-PHC-2014-2015

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-PHC-2014-two-stage

Koordynator

CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CARDIOVASCULARES CARLOS III (F.S.P.)
Wkład UE netto
€ 1 465 972,00
Adres
CALLE MELCHOR FERNANDEZ ALMAGRO 3
28029 Madrid
Hiszpania

Zobacz na mapie

Region
Comunidad de Madrid Comunidad de Madrid Madrid
Rodzaj działalności
Research Organisations
Linki
Koszt całkowity
€ 1 594 375,00

Uczestnicy (11)