Skip to main content
European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Comorbid Conditions of Attention deficit / hyperactivity disorder

Opis projektu

Mechanistyczna analiza chorób współistniejących z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi

Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD) jest powszechnym zaburzeniem neurorozwojowym, któremu często towarzyszą zaburzenia lękowe, depresja, problemy z nadużywaniem substancji psychoaktywnych i otyłość. Co więcej, problemy te występują często na przestrzeni wielu pokoleń. Wspólne genetyczne czynniki ryzyka, związane w szczególności z układem dopaminergicznym, sugerują związek genetyczny między tymi zaburzeniami. Finansowany ze środków Unii Europejskiej projekt CoCA ma na celu zbadanie mechanizmów leżących u podstaw chorób współistniejących przy użyciu podejść epidemiologicznych i genetycznych. Naukowcy ocenią obciążenie społeczno-ekonomiczne oraz skutki tych chorób, określą czynniki ryzyka, zbadają ścieżki biologiczne i opracują odpowiednie biomarkery. W ramach prac badacze przeprowadzą również badania kliniczne nad niefarmakologicznymi metodami leczenia, w tym dzięki mobilnym technologiom ochrony zdrowia. Główne cele projektu obejmują opracowanie metod wczesnego wykrywania schorzeń, a także profilaktyki i przystępnego cenowo leczenia, co przyniesie wiele korzyści społecznych.

Cel

Understanding mechanisms underlying comorbid disorders poses a challenge for developing precision medicine tools. Psychiatric disorders are highly comorbid, and are among the last areas of medicine, where classification is driven by phenomenology rather than pathophysiology. We will study comorbidity between the most frequent psychiatric conditions, ADHD, mood/anxiety, and substance use disorders, and a highly prevalent somatic disease, obesity. ADHD, a childhood-onset disorder, forms the entry into a lifelong negative trajectory characterized by these comorbidities. Common mechanisms underlying this course are unknown, despite their relevance for early detection, prevention, and treatment. Our interdisciplinary team of experts will integrate epidemiologic/genetic approaches with experimental designs to address those issues. We will determine disease burden of comorbidity, calculate its socioeconomic impact, and reveal risk factors. We will study biological pathways of comorbidity and derive biomarkers, prioritizing two candidate mechanisms (circadian rhythm and dopaminergic neurotransmission), but also leveraging large existing data sets to identify new ones. A pilot clinical trial to study non-pharmacologic, dopamine-based and chronobiological treatments will be performed, employing innovative mHealth to monitor and support patients’ daily life. Integration of findings will lead to prediction algorithms enhancing early diagnosis and prevention of comorbidity. Finally, we will screen to repurpose existing pharmacological compounds. Integrating complementary approaches based on large-scale, existing data and innovative data collection, we maximize value for money in this project, leading to insight into the mechanisms underlying this comorbidity triad with its huge burden for healthcare, economy, and society. This will facilitate early detection and non-invasive, scalable, and low-cost treatment, creating opportunities for substantial and immediate societal impact.

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-PHC-2014-2015

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-PHC-2015-two-stage

Koordynator

JOHANN WOLFGANG GOETHE-UNIVERSITAET FRANKFURT AM MAIN
Wkład UE netto
€ 996 897,50
Adres
THEODOR W ADORNO PLATZ 1
60323 Frankfurt Am Main
Niemcy

Zobacz na mapie

Region
Hessen Darmstadt Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
€ 996 897,50

Uczestnicy (17)