Skip to main content
European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Smart Tools for Gauging Nano Hazards

Opis projektu

Jak rozwikłać zagadkę nanotoksyczności

Przed naukowcami zajmującymi się badaniem nanomateriałów stoi nie lada wyzwanie polegające na odkryciu związanych z nimi potencjalnych zagrożeń. Obecnie określenie potencjalnego ryzyka związanego z narażeniem ludzi lub zwierząt na nanomateriały wymaga zastosowania skrupulatnych i zasobochłonnych procedur. W związku z tym zespół finansowanego ze środków UE projektu SmartNanoTox połączy najnowocześniejszą biologię systemów, analizę statystyczną i metody obliczeniowe w celu rozwikłania skomplikowanej zagadki nanotoksyczności. Poprzez wyczerpujące badania in vivo, in vitro i in silico wskaże on ścieżki toksyczności oddechowej reprezentatywnych nanomateriałów. Skupiając się na kluczowych zdarzeniach i interakcjach nanobiologicznych, projekt zaprezentuje nowy zestaw punktów końcowych świadomych mechanizmów. To przełomowe podejście zaowocuje niedrogimi i prostymi testami, zmniejszając potrzebę przeprowadzania szeroko zakrojonych doświadczeń pod kątem toksyczności.

Cel

A definitive conclusion about the dangers associated with human or animal exposure to a particular nanomaterial can currently be made upon complex and costly procedures including complete NM characterisation with consequent careful and well-controlled in vivo experiments. A significant progress in the ability of the robust nanotoxicity prediction can be achieved using modern approaches based on one hand on systems biology, on another hand on statistical and other
computational methods of analysis. In this project, using a comprehensive self-consistent study, which includes in-vivo, in-vitro and in-silico research, we address main respiratory toxicity pathways for representative set of nanomaterials, identify the mechanistic key events of the pathways, and relate them to interactions at bionano interface via careful post-uptake nanoparticle characterisation and molecular modelling. This approach will allow us to formulate novel set of toxicological mechanism-aware end-points that can be assessed in by means of economic and straightforward tests. Using the exhaustive list of end-points and pathways for the selected nanomaterials and exposure routs, we will enable clear discrimination between different pathways and relate the toxicity pathway to the properties of the material via intelligent QSARs. If successful, this approach will allow grouping of materials based on their ability to produce the pathway-relevant key events, identification of properties of concern for new materials, and will help to reduce the need for blanket toxicity testing and animal testing in the future.

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-NMP-2014-2015

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-NMP-2015-two-stage

Koordynator

UNIVERSITY COLLEGE DUBLIN, NATIONAL UNIVERSITY OF IRELAND, DUBLIN
Wkład UE netto
€ 1 695 517,50
Adres
BELFIELD
4 Dublin
Irlandia

Zobacz na mapie

Region
Ireland Eastern and Midland Dublin
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
€ 1 695 517,50

Uczestnicy (12)