European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Supporting Urban Integrated Transport Systems: Transferable tools for authorities

Opis projektu

Działania na rzecz zrównoważonego transportu w mniejszych miastach

Innowacyjne działania dotyczące transportu są kluczem do skutecznego stawiania czoła wyzwaniom związanym z korkami i zanieczyszczeniami oraz poprawy jakości życia na obszarach miejskich. Małym miastom brakuje jednak kompetencji niezbędnych do skutecznego wdrażania rozwiązań dotyczących zrównoważonego transportu. Zespół finansowanego ze środków Unii Europejskiej projektu SUITS ma na celu wypełnienie tej ważnej luki. W tym celu badacze skupią się na budowaniu potencjału władz lokalnych i organizacji odpowiedzialnych za transport, kładąc szczególny nacisk na mniejsze miasta. Dzięki modelowaniu luk w wiedzy i analizie problemów występujących w miastach biorących udział w projekcie, zespół opracuje dostosowane strategie w celu sprawnego budowania potencjału miast oraz rozwoju wydziałów transportu dzięki ciągłej nauce. Najważniejsze rezultaty projektu obejmą program budowania potencjału, materiały edukacyjne i narzędzia wspierające podejmowanie decyzji. Badacze dokonają także pomiar skuteczności działań w zakresie ograniczania problemów związanych z transportem.

Cel

SUITS takes a sociotechnical approach to capacity building in Local Authorities and transport stakeholder organisations with special emphasis on the transfer of learning to smaller sized cities, making them more effective and resilient to change in the judicious implementation of sustainable transport measures. Key outputs will be a validated capacity building program for transport departments, and resource light learning assets (modules, e-learning material, webinars and workshops), decision support tools to assist in procurement, innovative financing, engagement of new business partners and handling of open, real time and legacy data. SUITS argues that without capacity building and the transformation of transport departments into learning organisations, training materials will not provide the step change needed to provide innovative transport measures.
Working with nine cities to model gaps in their understanding, motivation, communication and work practices, will provide each city with a map of its own strengths and weaknesses with respect to sustainable transport planning. From this, strategies to enhance capacity, based on each authority’s needs will be developed and organisations provided with the necessary techniques to increase their own capacity, mentored directly by research partners. Local champions will be trained to continue capacity building after the project. Using the CIVITAS framework for impact evaluation, the effectiveness and impact of SUITS in enabling reductions in transport problems such as congestion and pollution while improving cities capacity to grow as well as the quality of life for urban dwellers and commuters through the development of inclusive, integrated transport measures will be measured in the cities and at individual, organisational and institutional levels. All project outcomes will be disseminated in a stakeholder engagement program at local, national and EU wide levels, thereby increasing the likelihood of successful transport measures.

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-MG-2014-2015

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-MG-2015_TwoStages

Koordynator

COVENTRY UNIVERSITY
Wkład UE netto
€ 646 250,00
Adres
PRIORY STREET
CV1 5FB Coventry
Zjednoczone Królestwo

Zobacz na mapie

Region
West Midlands (England) West Midlands Coventry
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
€ 646 250,00

Uczestnicy (23)