European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Collective effects and optomechanics in ultra-cold matter

Opis projektu

Wpływ światła na zimną i zdegenerowaną kwantowo materię

Ultrazimna materia, zwłaszcza w reżimie zdegenerowanych stanów kwantowych, stanie się postawą wielu nowych technologii kwantowych. Możliwość kontrolowania stanów kwantowych materii, w szczególności zbiorowej nieliniowej dynamiki i spontanicznej samoorganizacji, będzie stanowiła ważny element europejskiej konkurencyjności w tym kluczowym obszarze ze względów społeczno-gospodarczych. Zespół finansowanego ze środków działania „Maria Skłodowska-Curie” projektu ColOpt skupi się na szkoleniu nowego pokolenia naukowców na wczesnym etapie kariery w zakresie zbiorowych oddziaływań światła i chłodzonej przy pomocy laserów zimną materią w reżimie zdegenerowanych stanów kwantowych. Badacze skupieni wokół projektu chcą opracować techniki kontrolowania materii poprzez efekty optomechaniczne, odkryć nowe fazy kwantowe i poszerzyć wiedzę na temat układów sprzężonych dalekiego zasięgu. Rezultaty prac pozwolą na rozwój technologii pułapek, a także rozwiązań laserowych i optycznych. Przyczynią się także do dokonania przełomów w informatyce kwantowej i symulacjach kwantowych.

Cel

The network “Collective effects and optomechanics in ultra-cold matter” (ColOpt) will train early-stage researchers (ESR) in fundamental science and applications in the areas of cold atom and quantum physics, optical technologies and complexity science to promote European competiveness in emergent quantum technologies. It consists of nine academic nodes and three companies from six European countries, supported by two partners in Brazil and the USA, five further non-academic partners and one public-private partnership.

Collective, nonlinear dynamics and spontaneous self-organization are abundant in nature, sciences and technology and of central importance. Building on this interdisciplinary relevance, a particular novelty of ColOpt is the integration of classical and quantum self-organization. The research program focuses on collective interactions of light with laser-cooled cold and quantum-degenerate matter. We will explore innovative control of matter through optomechanical effects, identify novel quantum phases, enhance knowledge of long-range coupled systems and advance the associated trapping, laser and optical technologies, establishing new concepts in quantum information and simulation.

ColOpt combines cutting-edge science with training in complex instrumentation and methods to the highest level of technical expertise, both experimentally and theoretically, and fosters the development of transferable skills and critical judgement. Each ESR will be exposed to a broad spectrum of experimental, theoretical and industrial environments, to obtain core competence in one of them and the collaborative experience and skills to thrive in a truly international and intersectorial framework. ESRs will develop the capabilities to analyse and understand complex interactions, and will gain awareness of societal and entrepreneurial needs and opportunities. Taken together, this will enable them to excel in a variety of sectors of our diverse and rapidly changing society.

Koordynator

UNIVERSITY OF STRATHCLYDE
Wkład UE netto
€ 546 575,76
Adres
Richmond Street 16
G1 1XQ Glasgow
Zjednoczone Królestwo

Zobacz na mapie

Region
Scotland West Central Scotland Glasgow City
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
€ 546 575,76

Uczestnicy (11)