European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Translational Research Network in Prostate Cancer

Opis projektu

Sieć szkoleniowo-badawcza zajmie się nieuleczalnym rakiem prostaty

Rak prostaty jest globalnym problemem zdrowotnym, a leczenie w nawrotu opornego raka po wcześniejszej terapii hormonalnej nadal pozostaje wyzwaniem. Finansowany w ramach działania „Maria Skłodowska-Curie” projekt TransPot to sieć badawczo-szkoleniowa mająca na celu badanie nieuleczalnych nowotworów prostaty. Celem sieci jest zapewnienie szkoleń dla grupy młodych naukowców, którzy staną się naukowcami translacyjnymi w biologii nowotworów, odkrywaniu biomarkerów i rozwoju terapii. Cele obejmują lepsze zrozumienie opornego na leczenie raka prostaty, identyfikację nowych strategii przezwyciężania oporności, opracowanie nowych testów do przewidywania odpowiedzi raka na leczenie oraz zdefiniowanie holistycznych narzędzi dla poszczególnych pacjentów z opornym na leczenie rakiem prostaty.

Cel

The Translational Research Network for Prostate Cancer (TransPot) program adopts an innovative, multidisciplinary approach, providing highly sought-after, effective solutions for incurable prostate cancer (PC).

The TransPot scientific objective is to obtain an unmatched depth of molecular, mechanistic and informatics systems-level disease understanding in order to improve the prognosis and treatment of lethal PC, aimed to (i) provide important insights into molecular mechanisms driving treatment resistant PC including castrate-resistant PC (CRPC), (ii) identify novel therapeutic targets, (iii) develop and validate predictive models for disease progression, prognosis and responsiveness to current and novel (co-)treatment options, and (iv) provide superior, clinically relevant tools and biomarker signatures for personalising and optimising CRPC therapy.

Our research program is built on network-wide, state-of-the-art cancer biology-based mechanistic research integrated with a systems medicine approach:

1. Cancer biology-based mechanistic research incorporating a comprehensive range of model systems incorporating unique, pre-clinical and clinical resources and distinct phenotypic high content screen platforms.

2. A systems medicine approach with mathematical modelling to develop novel predictive/prognostic tools.

3. Centres of excellence in surgery, oncology and clinical trials, comprising clinical infrastructure and essential resources whereby candidate therapeutic targets and predictive/prognostic tools can be comprehensively evaluated, including accessing bio-repository resources.

We will train young scientists to apply multiple ‘omics’ technologies and approaches in model systems and systems biology to answer important clinically-relevant questions. Advances achieved will facilitate personalized targeted-medicine in treating lethal PC, and will impact beyond the scientific community by improving the well-being of advanced PC patients.

Koordynator

UNIVERSITY OF GLASGOW
Wkład UE netto
€ 273 287,88
Adres
UNIVERSITY AVENUE
G12 8QQ Glasgow
Zjednoczone Królestwo

Zobacz na mapie

Region
Scotland West Central Scotland Glasgow City
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
€ 273 287,88

Uczestnicy (10)

Partnerzy (6)