European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

BRidging gaps for the adoption of Automated VEhicles

Opis projektu

Innowacyjne koncepcje bezpiecznych i autonomicznych pojazdów

Rozwój technologii transportowych przyczynił się do poprawy bezpieczeństwa, zwiększenia sprawności pojazdów, zmniejszenia ich wpływu na środowisko oraz podniesienia wygody podróży dzięki automatyzacji. Pojawienie się na rynku pierwszych częściowo zautomatyzowanych pojazdów wiązało się jednak z nowymi wyzwaniami i problemami, których rozwiązanie jest konieczne w celu zapewnienia ich bezpieczeństwa oraz popularyzacji. Zespół finansowanego ze środków Unii Europejskiej projektu BRAVE zamierza w związku z tym zrealizować multidyscyplinarne badania naukowe, które zaspokoją zróżnicowane potrzeby różnych interesariuszy, w tym kierowców oraz szczególnie narażonych użytkowników dróg. W ramach projektu wykorzystane zostaną istniejące prototypy autonomicznych pojazdów w celu opracowania innowacyjnych koncepcji monitorowania interakcji między kierowcą i maszyną. Celem tych prac będzie wypełnienie luki między użytkownikami a technologiami automatyzacji, co pozwoli na zapewnienie bezpiecznej obsługi pojazdu pomimo obniżonej uwagi kierowcy.

Cel

New technologies in transport enabled systems with the capacity to improve safety, efficiency, sustainability and comfort. Advances in vehicle automation allow the circulation of vehicles with a minimal human intervention in the near future. However, this irruption brings new technical and non-technical challenges that are to be addressed to ensure safe adoption of level 3 automated vehicles.

Based on existing prototypes of automated vehicles (provided by the consortium), will perform multidisciplinary research to ensure the needs of the users (drivers), other road users (other drivers and Vulnerable Road Users (VRUs)), and the perspectives of stakeholders (driving instructors, insurance companies, authorities, certifiers, policy makers and regulators), as a key for obtaining viable and market-ready products. This main objective is further detailed in the following ones:

1) Multidisciplinary (human, social, economic, security, legal and ethical considerations) study of the requirements and expectations of the drivers, VRUs, and stakeholders to assure safety and adoption of automated vehicles.
2) Turning requirements into innovative interaction and monitoring concepts for driver-vehicle interaction in order to bridge the gap between users and automation technologies while assuring safe vehicles handling with reduced driver attention.
3) Turning requirements into innovative monitoring concepts for vehicle-environment interaction, enhancing current Advanced Driving Assistance Systems (ADAS) through the inclusion of predictive capabilities for better and faster ADAS reactions (nominal and emergency).
4) Validating requirements, user acceptance and impact assessment through realistic user-centric testing exercises under different scenario conditions.
5) Paving the way for the further adoption of the technology by the automation industry, by evolving on testing and pre-validation protocols, proposing advancements on the regulation and consumerist assessment.

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-ART-2016-2017

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-ART-2016-Two-Stages

Koordynator

STATENS VAG- OCH TRANSPORTFORSKNINGSINSTITUT
Wkład UE netto
€ 598 550,79
Adres
OLAUS MAGNUS VAG 35
58195 LINKOEPING
Szwecja

Zobacz na mapie

Region
Östra Sverige Östra Mellansverige Östergötlands län
Rodzaj działalności
Research Organisations
Linki
Koszt całkowity
€ 598 550,79

Uczestnicy (11)