European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

BRidging gaps for the adoption of Automated VEhicles

Article Category

Article available in the following languages:

Skoncentrowane na użytkownikach końcowych podejścia do testowania zwiększają bezpieczeństwo integracji między ludźmi i pojazdami

Automatyzacja pojazdów i zmniejszanie liczby interwencji człowieka nadal napotykają spory opór ze strony różnych środowisk. Z tego powodu badacze opracowali przetestowaną przez użytkowników końcowych technologię, która pozwala na przewidywanie zachowań użytkowników dróg i zwiększa bezpieczeństwo jazdy. Nowatorskie rozwiązanie przyczyni się do popularyzacji zautomatyzowanych pojazdów.

Transport i mobilność icon Transport i mobilność

Jedną z przyczyn rozwoju automatyzacji pojazdów i zmniejszania liczby interwencji kierowców jest prognozowana poprawa bezpieczeństwa na drogach. Rozwój tych technologii niesie jednak ze sobą nowe wyzwania i problemy, które należy rozwiązać, by zapewnić popularyzację innowacyjnych rozwiązań. Badacze skupieni wokół finansowanego ze środków Unii Europejskiej projektu BRAVE przeprowadzili wielodyscyplinarne badanie wymagań i oczekiwań wszystkich grup użytkowników dróg, w tym użytkowników niechronionych – pieszych i rowerzystów, a także interesariuszy – instruktorów nauki jazdy, towarzystw ubezpieczeniowych, przedstawicieli władz, jednostek certyfikujących, decydentów politycznych oraz organów regulacyjnych, dotyczących korzystania ze zautomatyzowanych pojazdów. Kohorta badana w ramach projektu BRAVE obejmowała blisko 7 000 respondentów z 7 krajów, a przeprowadzone analizy uwidoczniły, że ludzie wciąż bardziej ufają kierowcom technologii. Co więcej, blisko 30 % respondentów stwierdziło, że odczuwaliby niebezpieczeństwo przechodząc przez ulicę, gdyby zbliżał się do nich autonomiczny pojazd.

Dostosowane i gotowe do wprowadzenia na rynek produkty dzięki integracyjnemu podejściu

Zespół projektu BRAVE zajął się pojazdami poziomu 3, określanego również mianem warunkowej automatyzacji. W takich pojazdach kierowca nadal odpowiada za prowadzenie pojazdu, z wyjątkiem szczególnych sytuacji, w których pojazd może samodzielnie realizować wszystkie czynności związane z jazdą. „Człowiek musi być zawsze gotowy do przejęcia kontroli nad pojazdem. Zaufanie jest jednym z kluczowych aspektów wpływających na popularyzację tej nowej technologii wśród użytkowników końcowych”, wyjaśnia Ingrid Skogsmo, koordynatorka projektu BRAVE. „Z przeprowadzonych przez nasz zespół badań wynika, że systemy, które są przejrzyste dla użytkownika – zarówno kierowcy, jak i innych użytkowników dróg, informujące o statusie zautomatyzowanych rozwiązań oraz ich czynnościach i przewidywaniach zwiększają zaufanie uczestników ruchu. Okazuje się jednak, że przekazywane informacje muszą być starannie opracowane. Jeśli system kontroluje pojazd, kierowcy nie chcą, by im przeszkadzano. Dodatkowo ilość przekazywanych informacji powinna być dostosowana w taki sposób, by maksymalizować zaufanie kierowcy i poprawiać doświadczenia z korzystania z systemu. Kierowcy preferują informacje wizualne”.

Sukces dzięki podejściu skoncentrowanemu na użytkownikach końcowych

W ramach projektu BRAVE zespół opracował i przetestował koncepcje interakcji pojazd-środowisko, w szczególności skupiając się na uwzględnieniu możliwości przewidywania, które mogą być wykorzystane do skrócenia czasu reakcji zaawansowanych systemów wspomagania kierowcy (ADAS). W ramach tych koncepcji naukowcy zakładają włączenie systemów identyfikujących sytuację zajechania drogi przez inny pojazd, a także wykrywających zamiar przejścia pieszego przez jezdnię. W ramach prac nad projektem zespół opracował dwie koncepcje predykcyjnych systemów ADAS oraz HMI. Ich celem było zarówno zwiększenie adopcji tego rodzaju rozwiązań wśród użytkowników, jak i weryfikacja ich działania. W scenariuszach testowych oparty na sztucznej inteligencji system predykcyjny BRAVE wykrywa zmianę pasa ruchu przez pojazdy poruszające się z przodu o sekundę szybciej niż dotychczas stosowane systemy i około pół sekundy szybsze niż ludzie. „To oznacza, że potencjalne zagrożenia mogą być wykrywane wcześniej, co umożliwia wcześniejszą reakcję i ich uniknięcie”, zauważa Skogsmo. Co więcej, powstały protokoły badań uwzględniające tego rodzaju systemy, które zostały przesłane jako propozycje i sugestie do oficjalnych procedur badań na potrzeby regulacji i testów konsumenckich, takich jak EuroNCAP. Zrealizowane dotychczas działania w ramach projektu BRAVE przyczyniają się do realizacji założeń kampanii „Vision Zero”, czyli całkowitego wyeliminowania ofiar śmiertelnych wypadków drogowych, dzięki zapewnianiu naturalnych i bezpieczniejszych interakcji człowiek-pojazd, akceptowanych przez użytkowników końcowych. „Użytkownicy muszą być zaangażowani w proces rozwoju połączonych i zautomatyzowanych pojazdów. Nie tylko kierowca musi ufać zautomatyzowanemu pojazdowi. Musimy także mieć na uwadze innych użytkowników dróg, w tym pieszych, kierowców motocykli, rowerzystów, a także kierowców tradycyjnych samochodów i pojazdów wyposażonych w systemy automatyzacji niższego poziomu”, podsumowuje Skogsmo.

Słowa kluczowe

BRAVE, zautomatyzowane pojazdy, użytkownicy dróg, HMI, ADAS, interfejs człowiek-maszyna, zaawansowany system wspomagania kierowcy, poziom 3

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania