European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Portable photonic miniaturised smart system for on-the-spot food quality sensing