Skip to main content
European Commission logo print header

MetaMaterials antenna for ultra-high field MRI

Opis projektu

Konfigurowalna technologia rezonansu magnetycznego

Technologia wysokopolowego rezonansu magnetycznego opiera się na polu magnetycznym o wysokim natężeniu, dzięki czemu oferuje lepszą rozdzielczość obrazu, lepszy stosunek sygnału do szumu i szybsze uzyskiwanie obrazu. Na drodze do popularyzacji tego rozwiązania stoją jednak poważne przeszkody natury technicznej. Zespół finansowanego ze środków Unii Europejskiej projektu M-CUBE ma na celu rozwiązanie problemów związanych z rozdzielczością przestrzenną i czasową tego rodzaju rezonansu poprzez opracowanie innowacyjnych metamateriałów syntetycznych, które pozwolą na usprawnienie technologii anten wysokiego pola. Dzięki takiemu rozwiązaniu lekarze otrzymają dostęp do prostego i taniego rozwiązania pozwalającego na dopasowanie natężenia fal elektromagnetycznych do indywidualnych potrzeb pacjentów. W wyniku projektu podejścia personelu medycznego będą bardziej skoncentrowane na pacjentach, co umożliwi wcześniejsze wykrywanie chorób i ich skuteczniejsze leczenie.

Cel

M-Cube aims at changing the paradigm of High-Field MRI and Ultra High-Field antennas to offer a much better insight on the human body and enable earlier detection of diseases. Our main objective is to go beyond the limits of MRI clinical imaging and radically improve spatial and temporal resolutions. The clinical use of High-field MRI scanners is drastically limited due to the lack of homogeneity and to the Specific Absorption Rate (SAR) of the Radio Frequency (RF) fields associated with the magnetic resonance.
The major way to tackle and solve these problems consists in increasing the number of active RF antennas, leading to complex and expensive solutions. M-Cube solution relies on innovative systems based upon passive metamaterial structures to avoid multiple active elements. These systems are expected to make High-Field MRI fully diagnostically relevant for physicians.
To achieve these expectations, M-Cube consortium will develop a disruptive metamaterial antenna technology. This we will able us to tackle both the lack of homogeneity and SAR barriers. Metamaterials are composite structured manmade materials designed to produce effective properties unavailable in nature (e.g. negative optical index). They allow us to tailor electromagnetic waves at will. Thus, the scientifically ambitious idea is to develop antennas based on this unique ability for whole body coil. This technological breakthrough will be validated by preclinical and clinical tests with healthy volunteers. M-Cube gathers an interdisciplinary consortium composed of academic leaders in the field, eight universities, and two promising SMEs. Physicists, medical doctors and industrial actors will work closely all along the implementation of the project to guarantee the success this novel approach, a “patient-centered” solution which will pave the way for a more accurate diagnosis in the context of personalized medicine and will enable to detect a disease much earlier that is currently possible.

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-FETOPEN-2016-2017

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-FETOPEN-1-2016-2017

Koordynator

UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE
Wkład UE netto
€ 1 230 023,75
Adres
BOULEVARD CHARLES LIVON 58 LE PHARO
13284 Marseille
Francja

Zobacz na mapie

Region
Provence-Alpes-Côte d’Azur Provence-Alpes-Côte d’Azur Bouches-du-Rhône
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
€ 1 230 023,75

Uczestnicy (10)