Skip to main content
European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Design-driven integration of innovative PRinted functional matErialS into inTeractive hIgh-end and fashion consumer Goods addressing tomorrow’s societal challEnges

Opis projektu

Innowacyjne rozwiązania dla sektorów kreatywnych

Zaspokojenie popytu konsumentów na towary wymaga od producentów zaoferowania większej gamy opcji, zwiększonej funkcjonalności, kompleksowej integracji i personalizacji produktów, czyli wszystkich rzeczy, które stanowią wyzwanie dla współczesnych procesów produkcyjnych. Skutkiem jest to, że producenci coraz częściej zwracają uwagę na nowoczesne technologie, procesy i materiały, które pozwolą na łatwiejszą i bardziej opłacalną produkcję takich wyrobów. Zespół finansowanego ze środków Unii Europejskiej projektu PRESTIGE ma na celu wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań w zakresie drukowanych materiałów funkcjonalnych, ulepszonych technik integracji i innowacyjnych strategii projektowania. Badacze zamierzają wprowadzić na rynek nowe, interaktywne i estetyczne produkty opracowane z myślą o współczesnych sektorach kreatywnych i ich klientach. Co więcej, w ramach prac badacze skupią się na promowaniu rozwiązań wśród interesariuszy i projektantów, aby popularyzować innowacyjne techniki projektowania i drukowane materiały funkcjonalne.

Cel

Design thinking has become crucial for high added-value product development, especially in the field of creative industries (automotive, art, fashion, luxury, sports…). More specifically, in the context of globalisation, consumers demand greater variety and customization in product offering such as higher aesthetics, functionalities,integrability, reconfigurability or sustainability. Advanced materials and manufacturing processes are key enabling technologies to answer these requirements.
The PRESTIGE project aims at bringing together design-thinking innovation strategies with advanced printed functional materials developments (electroactive fluorinated polymers, photoactive materials, electroactive organic moeities, fluorinated relaxor terpolymers, tailor-made polymers for overmoulding and organo-mineral coating)and integration to demonstrate high-end interactive and aesthetics final products at TRL7 tackling tomorrow’s societal challenges.
Five demonstrators will be developed and disseminated. Three business cases : (i) a haptic steering wheel for enhanced driving-experience (answering safe mobility challenge), (ii) energy harvesting and storage capacities for wearables (answering health, well-being and fashion challenges), (iii) e-plastic labels and oleophobic coatings for a more sustainable multi-use packaging (answering waste management: a major environmental challenge). Moreover, an artistic case (iv) to reach a wide audience of societal stakeholders and a design showcase (v) to increase awareness of designers about new materials.
In PRESTIGE a consortium of 16 partners all along the value chain from designers, material and process scientists, material suppliers, manufacturers, systems integrators, end-users to artists and societal stakeholders has been set-up to stand as a unique European reference in the future fostering design-driven innovation in creative industries and beyond, by promoting their achievements through an SME-oriented cluster of excellence.

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-NMBP-2016-2017

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-NMBP-2017-two-stage

System finansowania

IA - Innovation action

Koordynator

COMMISSARIAT A L ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES
Wkład UE netto
€ 1 291 943,33
Adres
RUE LEBLANC 25
75015 PARIS 15
Francja

Zobacz na mapie

Region
Ile-de-France Ile-de-France Paris
Rodzaj działalności
Research Organisations
Linki
Koszt całkowity
€ 1 428 078,33

Uczestnicy (19)