Skip to main content
European Commission logo print header

Nanoscale self-assembled epitaxial nucleation controlled by interference lithography

Opis projektu

Oddolne tworzenie nanostruktur z wykorzystaniem skoncentrowanych impulsów światła

Materiały o zaprojektowanej nanostrukturze umożliwiają doskonałą kontrolę nad propagacją fal elektromagnetycznych i akustycznych. Podejścia oddolne (ang. bottom-up), w tym samoorganizacja molekularna, pozwalają wytwarzać nanostruktury z mniejszą liczbą defektów i lepszym uporządkowaniem niż konwencjonalne metody odgórne (ang. top-down), które polegają na tworzeniu mniejszych elementów z materiału objętościowego. Finansowany ze środków UE projekt NanoStencil ma za zadanie opracowanie nowego procesu tworzenia gęstych matryc identycznych nanostruktur o precyzyjnym rozmiarze, kształcie i składzie dla urządzeń wykorzystujących reżim kwantowy. W ramach programu NanoStencil osiągnięta zostanie nanostrukturyzacja in situ za pomocą precyzyjnej laserowej optyki interferencyjnej i najnowocześniejszych laserów impulsowych zintegrowanych z reaktorami materiałowymi. Powstałe w ten sposób wzory skoncentrowanego światła będą indukować lokalne modyfikacje fototermiczne lub fotochemiczne na rosnącej powierzchni, tworząc centra, na których zachodzić będzie samoorganizacja.

Cel

By overcoming all the limitations of conventional top-down nanostructuring, the NanoStencil project seeks to initiate a new process paradigm for the production of dense arrays of identical nanostructures of precise size, shape and composition. It achieves this by combining the simplicity of structuring with light, with the advantages of molecular self-assembly, to provide a single step, cost effective and state of the art capability for next-generation ordered arrays of nanostructures. New methods to achieve such structures are a vital requirement for the exploitation of devices in the quantum regime. In our approach, laser interference patterning is applied by means of ultrashort pulses to material surfaces at the nanostructure formation phase, where it acts to modify local reaction processes providing energetically favourable sites for the nucleation of self-assembly. The approach is based on some established principles and prior art gained within the consortium, but is yet to be demonstrated at the device scale.
To achieve in-situ nanostructuring, precision laser interference optics and state of the art pulsed lasers are integrated within materials reactors producing concentrated light patterns with a pitch of fractions of the laser wavelength which then induce local photothermal or photochemical modifications on the growing surface, creating sites for self-assembly. The science objectives of the project are to develop a comprehensive understanding of the absorption of concentrated pulsed light at the nanoscale to understand how this impacts on a growing or reactive surface. The technological objectives are to demonstrate large scale highly ordered arrays of identical nanostructures within four diverse materials systems (InAs quantum dot arrays, patterned SiO2/metallic nanostructures, ZnO nanowires and functional metal oxide nanospots), each of potentially transformative impact within the themes of semiconductor electronic and photonics, sensing and biomaterials.

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-FETOPEN-2016-2017

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-FETOPEN-1-2016-2017

Koordynator

THE UNIVERSITY OF SHEFFIELD
Wkład UE netto
€ 919 720,00
Adres
Firth court western bank
S10 2TN Sheffield
Zjednoczone Królestwo

Zobacz na mapie

Region
Yorkshire and the Humber South Yorkshire Sheffield
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Środki z innych źródeł
€ 0,00

Uczestnicy (4)