Skip to main content
European Commission logo print header

Multidisciplinary ADjoint-based Enablers for LArge-scale INdustrial dEsign in aeronautics

Opis projektu

Dążenie do doskonałości projektowania przemysłowego w sektorze lotniczym i kosmicznym

W czasie projektowania samolotu lub silnika, opracowania projektowe uzyskane dzięki narzędziom zapewniającym największą wierność zwykle koncentrują się na jednym obszarze. Prowadzi to do opóźnień, wymaga stosowania kompromisów oraz utrudnia proces projektowania, zwłaszcza w zakresie akustyki i czasu wykonywania symulacji. Zespół finansowanego ze środków Unii Europejskiej projektu MADELEINE połączy środowisko akademickie, przemysł i partnerów biznesowych z sześciu krajów europejskich w celu poprawy konkurencyjności i zwiększenia wykorzystania zielonych technologii w projektowaniu na potrzeby sektora lotniczego w celu zwiększenia jego doskonałości. Cel ten uda się osiągnąć poprzez budowę kompetencji, opracowanie nowych dodatków do oprogramowania multifizycznego oraz maksymalizację korzyści płynących z intensywnych obliczeniowo symulacji. Zespół projektu MADELEINE podniesie poziom gotowości technologicznej i zademonstruje zalety multidyscyplinarnej optymalizacji opartej na dodatkach o wysokiej wierności.

Cel

MADELEINE will increase the TRL and demonstrate the benefits of high-fidelity (HiFi), adjoint-based multi-disciplinary optimisation (MDO) to address the objectives of industry in terms of:
- Competitiveness: by reducing time and cost of aircraft or engine development;
- Environment: by finding more efficient multi-disciplinary compromises and fostering the integration of greener technologies.
More specifically MADELEINE will:
- Upgrade the Capability of MDO, enhanced by HiFi simulations, to capture the essential interactions between disciplines and faster identify better designs or evaluate the potential of new technologies and disruptive configurations;
- Improve the Efficiency of MDO, because the efficient identification of designs, satisfying all disciplines’ constraints, requires the exploration of large design spaces;
- Enhance the Usability of MDO for industrial design, through dedicated modelling, which will reduce the time to setup an MDO problem and exploit the results;
- Extend the Impact of MDO on cost reduction by including requirements from manufacturing.
The technologies (Multi-physics adjoint solvers, parameterisations, MDO formulations, High Performance Computing, manufacturing oriented design) will be demonstrated for airframe and engine design: aero-structure wing design, aero-acoustic fan and propeller design, manufacturing oriented aero-structure fan design and manufacturing oriented aero-thermal high-pressure turbine design. The TRL of MDO on large design spaces, with hundreds or thousands of parameters of optimisation, is expected to increase from 2-3 to 4-6.
MADELEINE will last 36 months (EC requested contribution of 5 815 182€), gathering partners from 6 EU countries: 5 universities, 4 research centres, 2 software companies (including 1 SME) and 3 large industries. Their complementary expertise is essential for the realisation of the technical work, for achieving a broad dissemination and a large impact on all industries.

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-MG-2016-2017

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-MG-2017-Two-Stages

Koordynator

OFFICE NATIONAL D'ETUDES ET DE RECHERCHES AEROSPATIALES
Wkład UE netto
€ 809 675,00
Adres
Chemin de la huniere
91120 Palaiseau
Francja

Zobacz na mapie

Region
Ile-de-France Ile-de-France Essonne
Rodzaj działalności
Research Organisations
Linki
Środki z innych źródeł
€ 0,00

Uczestnicy (15)