European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

New Entrant netWork: Business models for Innovation, entrepreneurship and resilience in European agriculture

Opis projektu

Motywowanie nowego pokolenia europejskich rolników

W wielu europejskich krajach spada liczba osób rozpoczynających działalność w sektorze rolnym, a nowe pokolenia rolników nie są zainteresowane przejmowaniem istniejących gospodarstw. Konkurencyjność i odporność sektora rolnego zależą w dużej mierze od tego, czy będzie w stanie przyciągnąć młodych przedsiębiorców i pomóc im w pokonywaniu deprymujących wyzwań. W związku z tym zespół finansowanego ze środków UE projektu NEWBIE chce stworzyć system zachęt dla przyszłych rolników poprzez opracowanie różnych modeli biznesowych dla rolnictwa ułatwiających rozpoczęcie działalności. Interdyscyplinarny zespół organizacji rolniczych, edukatorów, doradców, badaczy i interesariuszy z branży zaprojektuje i oceni modele biznesowe, a także stworzy sieci wsparcia, aby pomóc nowym gospodarstwom zachować zrównoważony charakter.

Cel

Sustaining a cohort of new entrants is crucial to the ongoing vitality, resilience and competitiveness of the agricultural sector and rural regions in Europe. New entrants bring with them innovation and entrepreneurialism, as well as practical skills and networks developed on farms and through off-farm employment. However, new entrants face considerable challenges in entering the sector, particularly access to land, capital, labour and markets, but also business skills and knowledge development on both applied and theoretical levels. Analysis of Eurostat figures suggests that there is not an adequate replacement rate of young farmers in many European countries, although there is evidence of considerable innovation and comparatively high rates of new entrants in others (Zagata and Sutherland, 2015). The NEWBIE Network (New Entrant netWork: Business models for Innovation, entrepreneurship and resilience in European agriculture) has been designed to address the significant challenge of enabling new entrants to successfully establish sustainable farm businesses in Europe. The NEWBIE network will facilitate the development and dissemination of new business models, including new entry models, to the full range of new entrants - from successors to complete newcomers to the agricultural sector. This will be achieved by a transdisciplinary network of farming organisations, educators, advisors, researchers and industry stakeholders, who will assemble, assess and exchange the state of the art on new entrant farming enterprises, and establish national and European new entrant support networks. NEWBIE will focus particularly on enabling innovative business models developed by new entrants to be integrated into academic research and educational curricula, and broadly disseminated to new entrants across Europe.

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-RUR-2016-2017

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-RUR-2017-1

Koordynator

STICHTING WAGENINGEN RESEARCH
Wkład UE netto
€ 420 534,50
Adres
DROEVENDAALSESTEEG 4
6708 PB Wageningen
Niderlandy

Zobacz na mapie

Region
Oost-Nederland Gelderland Veluwe
Rodzaj działalności
Research Organisations
Linki
Koszt całkowity
€ 420 534,50

Uczestnicy (9)