European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Assisting European SPACE Start-ups in scaling UP

Opis projektu

Wspieranie innowacyjnych europejskich start-upów kosmicznych

Przedsiębiorstwa typu start-up odgrywają kluczową rolę w szybko rozwijającym się europejskim sektorze kosmicznym. Obiecujące start-upy technologiczne mogą korzystać z pomocy różnych instytucji, takie jak klastry związane z przestrzenią kosmiczną i krajowe punkty kontaktowe. Finansowany przez UE projekt SpaceUp ma na celu zapewnienie innowacyjnym start-upom z sektora kosmicznego szerokich możliwości, dzięki którym mają szansę stać się firmami ze światowej czołówki. Inicjatywa opiera się na działaniach prowadzonych przez Biuro Programu Transferu Technologii (TTPO) ESA i Inkubatorach Przedsiębiorczości (BIC) ESA, jednocześnie wspierając wdrażanie danych i usług kosmicznych przez podmioty przemysłowe i usługowe spoza sektora kosmicznego, na potrzeby zastosowań komercyjnych. Projekt będzie skupiał się na wspieraniu transferu technologii, nawiązywaniu kontaktów, pomocy i kojarzeniu z aniołami biznesu, sponsorami, inwestorami, specjalistami ds. zasobów ludzkich i dyrektorami generalnymi korporacji. Ponadto ma doprowadzić do powstania sześciu europejskich akademii kosmicznych.

Cel

The SpaceUp project aims at giving Europe's innovative start-ups in the space sector every opportunity to become world-leading companies.

SpaceUp promotes technology transfer, networking, outreach and matchmaking with business angels, crowd funders, investors, human resource specialists and CEOs from corporates, culminating in six European SPACE ACADEMIES. Exposure to strategic corporate investors is being increased by engaging actively with relevant high tech industries like automotive, robotics. SpaceUp experts offer advice on how to best profit from the opportunities represented by European Public Funds (H2020/SME Instrument, EIB and EIF) and by the European Space Agency. Promising tech start-ups are being guided through already existing services offered like ESA-BICs, EEN, space-related clusters and NCPs.

SpaceUp builds on activities carried out by ESA’s Technology Transfer Programme Office (TTPO) and ESA BICs, and fosters the uptake of space data and services by non-space industrial and service players for further commercial applications. SpaceUp reinforces the spin-out efforts of ESA through cross-fertilization by enhancing connection and networking with non-space technology experts, e.g. in maritime, logistics, land-use and security sectors. It also fosters spin-in activities from these into the space sector.

Up to 360 start-ups in total can attend the six SPACE ACADEMIES taking place across Europe incl. the widening countries. Of these the most advanced 60 start-ups, applying for the SpaceUp coaching services, selected on the basis of the most viable cases (business, products and/or services) by the SpaceUp evaluation committee, are being invited not only to attend the SPACE ACADEMIES. They also get access to all partners’ services and to customized one-to-one coaching within areas of expertise they need to reach their next commercial stage (up to 10 per academy).

Finally, recommendations on best practice and lessons learnt will be established for start-ups, SMEs and existing BICs and the sustainability of offering future European SPACE ACADEMIES will be explored.

Koordynator

AVIASPACE BREMEN EV
Wkład UE netto
€ 325 147,50
Adres
FAHRENHEITSTRASSE 1
28359 Bremen
Niemcy

Zobacz na mapie

Region
Bremen Bremen Bremen, Kreisfreie Stadt
Rodzaj działalności
Other
Linki
Koszt całkowity
€ 325 147,50

Uczestnicy (9)