European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Innovative railway sleeper design increasing track lateral resistance, reducing significantly costs related to track misalignment events

Opis projektu

Innowacyjne, opłacalne rozwiązanie zapobiegające wykolejeniom

Nieprostoliniowość torów kolejowych, spowodowana niewystarczającym oporem bocznym, stanowi poważne wyzwanie dla branży transportowej. Problem ten, znany jako niewspółosiowość szyn lub ich wyboczenie, prowadzi do powstawania dodatkowych sił dynamicznych w pojazdach i zwiększa ryzyko wykolejenia. W Europie czynności związane z utrzymaniem torów w celu przywrócenia ich prostoliniowości stanowią 26 % prac utrzymaniowych, a koszty odnowienia torów przekraczają 2 mln EUR rocznie. W związku z tym projekt DINTRA finansowany ze środków UE ma na celu wprowadzenie innowacyjnego rozwiązania, które pozwoliłoby na znaczne zwiększenia wytrzymałości szyn na wyboczenie, a tym samym istotne zmniejszenie kosztów. Poprzez skonstruowanie trzech zaawansowanych elementów demonstracyjnych i poddanie ich wymagającym warunkom zespół projektu dąży do wyeliminowania kosztownych wyboczeń szyn, ograniczenia liczby wykolejeń oraz zrewolucjonizowania praktyk konserwacji torów.

Cel

Railway track lateral movement occurs when lateral resistance is not enough hold track in place. This movement is known as track misalignment (when it is a progressive defect associated to train loads) or track buckle (when it is an abrupt event associated mainly to unusually high temperatures).Track alignment must be restored as even small track misalignments induce additional dynamic forces in the vehicle.
Track maintenance operations to restore track alignment (tamping) require 26% of track maintenance and renewal cost (2.989M€/year in Europe). Besides, cost of rail grinding and renewal operations are estimated to be around 10% of total EU railway maintenance and renewal costs (1.118M€/year).
Moreover track misalignment eventually causes a great risk of derailment. It is estimated that around 25% of train derailments are due to track geometry deterioration, causing on average 18 derailment per year in Europe with an associated economic loss of 32M€, not considering the potential human losses.
To solve this situation, ACCISA has developed DINTRA sleepers, and innovative solution capable of increasing significantly track lateral resistance. Reduction of track maintenance and renewal cost and track buckle events and derailments due to track misalignment will be experienced. DINTRA sleepers have a low implementation cost and no need of extra calculation or new equipment for their implementation.
Our overall objective with the present project is to industrialize the production process of DINTRA sleeper to introduce them into the international market through the construction of three advanced demonstration element in the most complex and demanding conditions.
When implementing DINTRA sleepers, railway infrastructure managers will save over 978M€ in track maintenance and renewal cost during the life span of the product (40 years), while only investing 53.7M€. DINTRA sleepers will lead to 13.7M€ of benefits for ACCISA by the 5th year.

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-SMEInst-2016-2017

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-SMEINST-2-2016-2017

Koordynator

AGRUPACION CANTABRA DE CONSTRUCCION E INGENIERIA SA
Wkład UE netto
€ 1 356 656,63
Adres
POLIGONO INDUSTRIAL DE BARROS, C/ALFONSO ALVAREZ MIRANDA N 11 C
39408 LOS CORRALES DE BUELNA
Hiszpania

Zobacz na mapie

MŚP

Organizacja określiła się jako MŚP (firma z sektora małych i średnich przedsiębiorstw) w czasie podpisania umowy o grant.

Tak
Region
Noroeste Cantabria Cantabria
Rodzaj działalności
Private for-profit entities (excluding Higher or Secondary Education Establishments)
Linki
Koszt całkowity
€ 1 938 093,75