Skip to main content
European Commission logo print header

SOLAR-ERA.NET Cofund 2

Opis projektu

Rzucenie światła na energetykę słoneczną

Technologie wykorzystania energii słonecznej doskonale się sprawdzają w Unii Europejskiej, która podjęła znaczące działania zmierzające do popularyzacji tych technologii na rynku. Jako lider w zakresie wykorzystania energii słonecznej, Unia kładzie solidne podstawy przemysłowe pod stosowanie tego źródła energii odnawialnej. Finansowany ze środków UE projekt Solar Cofund 2 przyczyni się do realizacji ambitnych celów związanych ze zmianą klimatu, zakładających zapewnienie zrównoważonego, bezpiecznego i atrakcyjnego cenowo źródła energii. Dodatkową korzyścią będzie rozwój sektora energetyki słonecznej i powiązanych branż oraz powstawanie w nich nowych miejsc pracy. W szczególności twórcy projektu zbudują sieć krajowych i regionalnych organizacji tworzących kompleksowe programy badań i innowacji związanych z energią słoneczną, a także zarządzających takimi programami. Utworzona sieć będzie wspierać współpracę ponadnarodową i przyczyni się do realizacji celów europejskiego strategicznego planu w dziedzinie technologii energetycznych poprzez dedykowane działania ponadnarodowe.

Cel

SOLAR-ERA.NET Cofund 2 will bring together 18 national and regional organisations owning and / or managing major solar power research and innovation programmes throughout Europe. They will launch a co-funded and an additional joint call mobilising some 30 MEUR of public funding to support highly innovative transnational RDI projects.

SOLAR-ERA.NET Cofund 2 will contribute to substantial cost reductions of solar power technologies, to support the economic development of the European solar power sector and to reinforce Europe’s strong position in solar power technologies. Reducing technology cost, lowering the environmental impact of power production and advancing manufacturing technologies, applications and energy system integration are essential to increasing the deployment of solar power technologies as crucial element of the Low Carbon Energy strategy set out in the Energy Package. This way, SOLAR-ERA.NET Cofund 2 will strongy contribute to achieve the ambitious climate change targets, to sustainable, secure, cost-efficient energy supply and to provide growth and jobs in the solar and related industry sectors providing also a solid technological and industrial base.

SOLAR-ERA.NET Cofund 2 will focus on solar power technologies covering both photovoltaics (PV) and concentrating solar power (CSP) / solar thermal electricity (STE) according to the Strategic Energy Technology (SET) Plan and the documents with Declaration on Strategic Targets in the context of an Initiative for Global Leadership in Photovoltaics resp. Concentrated Solar Power and their subsequent Implementation Plans being elaborated by the respective technology groups, i.e. European Technology & Innovation Platforms related Temporary Working Groups.

SOLAR-ERA.NET Cofund 2 follows on from the SOLAR-ERA.NET Cofund (started in 2016) and SOLAR-ERA.NET project and network running from 2012 to 2016 and previous PV-ERA-NET network, taking advantage of more than thirteen years of ERA-NET experience.

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-LCE-2016-2017

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-LCE-ERANET

Koordynator

NET NOWAK ENERGIE & TECHNOLOGIE AG
Wkład UE netto
€ 59 812,50
Adres
Waldweg 8
1717 St ursen
Szwajcaria

Zobacz na mapie

MŚP

Organizacja określiła się jako MŚP (firma z sektora małych i średnich przedsiębiorstw) w czasie podpisania umowy o grant.

Tak
Region
Schweiz/Suisse/Svizzera Espace Mittelland Fribourg / Freiburg
Rodzaj działalności
Private for-profit entities (excluding Higher or Secondary Education Establishments)
Linki
Środki z innych źródeł
€ 121 437,50

Uczestnicy (19)