Skip to main content
European Commission logo print header

SAFEguard of Critical heAlth infrastructure

Opis projektu

Zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego w Europie

Świadczenie opieki zdrowotnej, będące elementem infrastruktury krytycznej, jest podatne na ataki ze względu na dużą zależność od systemów informatycznych i trudność w zapewnieniu równowagi między optymalizacją, etyką a odzyskiwaniem danych. Nie powinno więc dziwić, że poprawa bezpieczeństwa fizycznego i cybernetycznego systemów opieki zdrowotnej znalazła się na liście priorytetów. W działania te zaangażował się również zespół finansowanego przez Unię Europejską projektu SAFECARE, który zajmie się promowaniem nowych technologii i podejść z myślą o skuteczniejszym zapobieganiu zagrożeniom, ich wykrywaniu, reagowaniu na incydenty i łagodzeniu ich skutków. Zadba również o zgodność z europejskimi przepisami dotyczącymi etyki i prywatności w sektorze opieki zdrowotnej. Ponadto wykonany zostanie szereg symulacji dotyczących rzeczywistych scenariuszy ataków w szpitalach w Marsylii, Turynie i Amsterdamie, gdzie zostaną przeprowadzone pilotażowe projekty z czynnym udziałem specjalistów ds. bezpieczeństwa i zdrowia. Te rzeczywiste scenariusze posłużą jako przykłady na potrzeby rozpowszechnienia zdobytej wiedzy w całej Europie.

Cel

Over the last decade the European Union has faced numerous threats that quickly increased in their magnitude, changing the lives, the habits and the fears of hundreds of millions of citizens. The sources of these threats have been heterogeneous, as well as weapons to impact the population. As Europeans, we know now that we must increase our awareness against these attacks that can strike the places we rely upon the most and destabilize our institutions remotely. Today, the lines between physical and cyber worlds are increasingly blurred. Nearly everything is connected to the Internet and if not, physical intrusion might rub out the barriers. Threats cannot be analysed solely as physical or cyber, and therefore it is critical to develop an integrated approach in order to fight against such combination of threats. Health services are at the same time among the most critical infrastructures and the most vulnerable ones. They are widely relying on information systems to optimize organization and costs, whereas ethics and privacy constraints severely restrict security controls and thus increase vulnerability. The aim of this proposal is to provide solutions that will improve physical and cyber security in a seamless and cost-effective way. It will promote new technologies and novel approaches to enhance threat prevention, threat detection, incident response and mitigation of impacts. The project will also participate in increasing the compliance between security tools and European regulations about ethics and privacy for health services. Finally, project pilots will take place in the hospitals of Marseille, Turin and Amsterdam, involving security and health practitioners, in order to simulate attack scenarios in near-real conditions. These pilot sites will serve as reference examples to disseminate the results and find customers across Europe.

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-CIP-2016-2017

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

CIP-2016-2017-2

System finansowania

IA - Innovation action

Koordynator

CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE MARSEILLE ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX MARSEILLE
Wkład UE netto
€ 439 500,00
Adres
Rue brochier 80
13354 Marseille cedex 20
Francja

Zobacz na mapie

Region
Provence-Alpes-Côte d’Azur Provence-Alpes-Côte d’Azur Bouches-du-Rhône
Rodzaj działalności
Research Organisations
Linki
Środki z innych źródeł
€ 0,00

Uczestnicy (20)