Skip to main content
European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Chromatin organization PROfiling with high-throughput super-resolution microscopy on a CHIP

Opis projektu

Organizacja chromatyny jako marker w diagnostyce nowotworów

Przeprogramowanie epigenomiczne stanowi klucz do progresji nowotworu oraz powstawania przerzutów ze względu na fakt, że sprzyja różnicowaniu guza, co utrudnia diagnostykę i leczenie. Zespół finansowanego ze środków Unii Europejskiej projektu PROCHIP zamierza zająć się badaniem różnorodności nowotworów na poziomie pojedynczej komórki w oparciu o architekturę chromatyny oraz wykorzystanie jej zmian w roli markera. Celem badaczy jest opracowanie mikroskopu o bardzo wysokiej rozdzielczości, charakteryzującego się wysoką wydajnością,opartego na zminiaturyzowanej trójwymiarowej sieci mikroprzepływowej osadzonej w szklanym układzie. Analiza obrazowa dużej liczby próbek pozwoli na opracowanie procedur fenotypowania wymaganych na potrzeby medycyny spersonalizowanej. Takie rozwiązanie powinno umożliwić przewidywanie odpowiedzi i oporności na wybrane metody leczenia nowotworu.

Cel

Cancer is both a genetic and an epigenetic disease whose outcome is influenced by tumor microenvironment, which represents the major driving force of tumorigenesis causing the functional heterogeneity observed in most cancer types. Defining the 3D-organization of cancer-associated chromatin domains would represent a new frontier to decipher tumor heterogeneity. None of the currently available technologies permit to rapidly analyze thousands of cells and profile their chromatin organization at single cell level, as needed for medical diagnosis and therapeutic guidance.
The goal of the project is to build a high-throughput super-resolution microscope in a microfluidic chip smaller than a coin. With this device we will provide high resolution imaging of hundreds of cells at the diffraction limit and beyond, with minimal photo-toxicity.
Femtosecond laser micromachining allows fabricating with accurate precision optofluidic components as waveguides, microchannels and lenses in a glass substrate. We will integrate them in a single chip, to achieve the required illumination path for advanced fluorescence excitation and sample movement: in the same chip biological samples will be scanned along fluidic channels in a fully automatic fashion.
High-throughput data on chromatin distribution in hundreds of samples will be generated, allowing to decipher the pathogenic function of tumor heterogeneities in tumor progression. These data will be used as benchmarks for predicting differential responsiveness and/or resistance of cancer cells to targeted therapies opening brand new possibilities for medical diagnosis and therapeutic guidance.
The consortium is formed by young scientists from Universities in the field of photonics, computer sciences and epigenetics, and a leading company in microfluidics.

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-FETOPEN-2016-2017

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-FETOPEN-1-2016-2017

Koordynator

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
Wkład UE netto
€ 371 250,00
Adres
PIAZZALE ALDO MORO 7
00185 Roma
Włochy

Zobacz na mapie

Region
Centro (IT) Lazio Roma
Rodzaj działalności
Research Organisations
Linki
Koszt całkowity
€ 601 250,00

Uczestnicy (8)