European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

China, Law, and Development

Opis projektu

Analiza porównawcza „chińskiego modelu” prawa i rozwoju

Pandemia koronawirusa spowodowała modyfikację globalnych łańcuchów dostaw i zawieszenie międzynarodowego rynku pracy, a także wpłynęła na współpracę pomiędzy państwami. Zmiany te przyczyniły się do rozpoczęcia debat na temat właściwego zarządzania w odniesieniu do dobrobytu gospodarczego, zdrowia publicznego, bezpieczeństwa oraz wolności. Chiny okazały się być liderem globalizacji, który zapewnia publiczne towary rozwijającym się krajom. Dlatego też twórcy finansowanego przez UE projektu CLD koncentrują się na roli prawa w chińskiej wersji zarządzania międzynarodowego. Chiny wydają się wykorzystywać zarówno istniejące infrastruktury prawne (sądy, umowy i prywatne systemy prawne), jak i innowacyjne alternatywy, na przykład w dziedzinie finansów na rzecz rozwoju oraz rozstrzygania sporów. Ten multidyscyplinarny projekt przyczyni się do zgromadzenia danych empirycznych na temat chińskiego podejścia do tworzenia porządku, a także pozwoli sformułować ocenę jego wpływu na gospodarki wschodzące.

Cel

The world is in the midst of a sea change in approaches to development. The rise of nationalist politics in the U.S. U.K. and Europe have questioned commitments to global governance at the same time that China has emerged as a champion of globalization, a turn of geo-political events that would have been unfathomable ten years ago. Through its own multi-lateral institutions, China is setting a new agenda for development from Europe to Oceania. China’s approach differs from Anglo/Euro/American approaches to “law and development” (LD). Whereas LD orthodoxy has sought to improve legal institutions in poor states, Chinese do not foster rule of law abroad. Instead, Chinese view law as one set of rules, among others, to facilitate economic transactions and not to foster democratization. This distinction has sparked a global debate about the so-called “China model” as an alternative to LD. Yet there is little empirical data with which to assess the means and ends of China’s expanded footprint, a question with long-term implications for much of the developing world. This project addresses that problem by proposing that even if Chinese cross-border development does not operate through transparent rules, it nonetheless has its own notion of order. The project adopts a multi-sited, mixed method, and interdisciplinary approach—at the intersection of comparative law, developmental studies, and legal anthropology—to understand the nature of China’s order. The project has two objectives:
1. To establish the conceptual bases for the study of China’s approach to law and development by developing the first systematic study of the impacts of Chinese investment on the legal systems of developing economies.
2. To experiment with a comparative research design to theorize how China’s approach suggests a type of order that extends through a conjuncture of regional and local processes and manifests itself differently in diverse contexts.

System finansowania

ERC-STG - Starting Grant

Instytucja przyjmująca

THE CHANCELLOR, MASTERS AND SCHOLARS OF THE UNIVERSITY OF OXFORD
Wkład UE netto
€ 1 499 381,00
Adres
WELLINGTON SQUARE UNIVERSITY OFFICES
OX1 2JD Oxford
Zjednoczone Królestwo

Zobacz na mapie

Region
South East (England) Berkshire, Buckinghamshire and Oxfordshire Oxfordshire
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
€ 1 499 381,00

Beneficjenci (1)