CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

DEVELOPMENT AND MARKET UPTAKE OF A SMART SYSTEM ABLE TO OPTIMISE ENERGY EFFICIENCY AND POWER QUALITY WITHOUT AFFECTING LOADS

Opis projektu

Poprawa jakości energii elektrycznej w przemysłowych urządzeniach elektrycznych

Jakość energii elektrycznej odnosi się do utrzymania napięcia, częstotliwości i fazy systemu zasilania w określonym zakresie. Urządzenia przemysłowe są szczególnie podatne na problemy z jakością energii z uwagi na zagęszczenie i złożoność urządzeń elektrycznych wykorzystywanych w codziennych zastosowaniach. Zespół finansowanego ze środków UE projektu ELECOTECH chce opracować inteligentny system, który poprawi jakość energii bez wpływu na obciążenie elektryczne urządzeń. Będzie on autonomiczny i zostanie zainstalowany w module czołowym linii zasilającej. Rozwiązanie to pozwoli maksymalnie zwiększyć wydajność energetyczną, zmniejszyć zużycie energii elektrycznej i wyeliminować wszelkie problemy wynikające z zakłóceń zasilania.

Cel

One of the key approaches for Energy Efficiency (EE) in Industry is to improve the quality of energy, known as Power Quality (PQ). A EU Power Quality survey report estimated that EU suffers from a loss of 150 billion Euros per annum
due to various PQ issues in the industry, service and transport sectors, from which 90% of the total losses are
accounted to the industries. The more worrying statistic, however, is the Electric Power Research institute (EPRI) finding that 80% of PQ disturbances are generated within a facility, rather than from utility-supplied electricity. This can be explained because most of current solutions perform isolated PQ issues that do not take into account the load requirements, which is another key approach to improve global EE in facilities.

In this context, the main objective of ELECOTECH project will be the optimization, demonstration and commercialization of a
smart system for energy efficiency through improving power quality without affecting loads.

ELECOTECH solution is an autonomous system mainly installed in the powerline header that maximises energy efficiency,
reduces the electrical consumption and eliminates problems caused by power supply disturbances such as non-stabilized
input power, over-voltages or noise. It is an integrated approach composed of:
(1) a dynamic power electronics system with continuous information of the voltage wave, the intensity and phase shift;
(2) a zero-latency switching system that allows direct access to the network, avoiding stops in customer’s premises;
(3) a voltage regulation system to generate suitable responses based on several network parameters and load needs;
(4) a smart control system that is in charge of controlling and adapting ELECOTECH actions based on load requirements on
network parameters.

The integration of these systems in ELECOTECH device provides an increase of the energy efficiency (15%) and the
security level of energy in facilities, among other technical advantages.

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-SMEInst-2016-2017

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-SMEINST-1-2016-2017

Koordynator

ELECGY SOLUTIONS S.L.
Wkład UE netto
€ 50 000,00
Adres
CALLE NICOLAS DE BUSSI, 24
03203 ELCHE ALICANTE
Hiszpania

Zobacz na mapie

MŚP

Organizacja określiła się jako MŚP (firma z sektora małych i średnich przedsiębiorstw) w czasie podpisania umowy o grant.

Tak
Region
Este Comunitat Valenciana Alicante/Alacant
Rodzaj działalności
Private for-profit entities (excluding Higher or Secondary Education Establishments)
Linki
Koszt całkowity
€ 71 429,00