Skip to main content
European Commission logo print header

Environmentally friendly Alternative to Revolutionise the use of formaldehyde in The Histopathology (human tissue) fixative market.

Opis projektu

Bezpieczniejsza alternatywa dla formaldehydu w histopatologii

Badanie mikroskopowe tkanek ludzkich jest standardową techniką stosowaną w diagnostyce chorób. Aby zachować architekturę i profil molekularny próbek biopsyjnych tkanek ludzkich, laboratoria histopatologiczne na całym świecie stosują w roli utrwalacza formalinę, roztwór na bazie formaldehydu. Jednakże formaldehyd jest sklasyfikowany jako czynnik rakotwórczy kategorii 1B, co naraża pracowników służby zdrowia na całym świecie na codzienne ryzyko. W ramach finansowanego ze środków UE projektu EARTH opracowano Fixocare®, wykonany z produktów naturalnych preparat utrwalający stanowiący bezpieczną alternatywę dla formaldehydu. Oprócz zmniejszenia ryzyka podrażnienia skóry i dostania się do płuc Fixocare® jest bezpieczniejszy w utylizacji i nie prowadzi do skażenia środowiska.

Cel

Environmentally friendly Alternative to Revolutionise the use of formaldehyde in The Histopathology (human tissue) fixative market.
The present: The microscopic examination of tissue in order to study the manifestations of disease is the science known as histopathology. Human tissue biopsy samples are taken every day in hospitals around the world and ‘fixed’ in a formaldehyde solution fixative, known as Formalin.

The problem: Healthcare workers globally are exposed to formaldehyde for 8 hours a day on a daily basis. Formaldehyde is classified as a hazardous substance.1. Daily, formaldehyde is first used in the operation theatres for preservation of tissue/biopsy tissue samples, which are then transported to the analytical laboratories, where, the second use of formaldehyde in the tissue fixation for microscopic examination occurs.

Personnel exposure and the subsequent waste disposal are major issues. The European Chemicals Agency has classified Formaldehyde as a Class 1b carcinogen: EC number: 200-001-8 CAS number: 50-00-02. Formaldehyde use is regulated by the Carcinogens Directive in EU workplaces, exposure levels have been reduced from 4ppm to 0.4ppm over an 8h period and 2ppm to 0.2ppm for a 15min period3, the rationale behind this proposal is for alternatives to formaldehyde to be found.
T
he business opportunity: Serosep Ltd., a SME presents Fixocare®, a fixative formulation made from natural products as a solution, which it plans to introduce to the histopathology community as a safe alternative to formaldehyde solutions.

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-SMEInst-2016-2017

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-SMEINST-1-2016-2017

Koordynator

SEROSEP LIMITED
Wkład UE netto
€ 50 000,00
Adres
Annacotty business park
V94FF83 Annacotty limerick
Irlandia

Zobacz na mapie

MŚP

Organizacja określiła się jako MŚP (firma z sektora małych i średnich przedsiębiorstw) w czasie podpisania umowy o grant.

Tak
Region
Ireland Northern and Western West
Rodzaj działalności
Private for-profit entities (excluding Higher or Secondary Education Establishments)
Linki
Środki z innych źródeł
€ 21 429,00