European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Interoperable Material-to-Device simulation box for disruptive electronics

Opis projektu

Innowacyjne oprogramowanie i urządzenia do modelowania materiałów

Krzem, a dokładniej rzecz biorąc jego rola w produkcji rozwiązań technologii informacyjnych i komunikacyjnych, przyczynił się do osiągnięcia przez Stany Zjednoczone i Chiny pierwszego miejsca w światowym rankingu rozwoju i produkcji. Duże zbiory danych, uczenie maszynowe i komputery kwantowe stanowią dla europejskiego przemysłu możliwość wybicia się, odejścia od platform opartych wyłącznie na krzemie i szybkiego rozwoju nowych technologii opartych na innowacyjnych materiałach i urządzeniach. Zespół finansowanego przez Unię Europejską projektu INTERSECT zamierza wspierać europejskie dążenia do osiągnięcia pozycji lidera w zakresie oprogramowania i infrastruktury służących do modelowania materiałów. W tym celu badacze zamierzają opracować i wprowadzić na rynek kompleksowe rozwiązania przystosowane do realizacji wizji interoperacyjności semantycznej realizowanej za pomocą znormalizowanych ontologii. By zrealizować wizję ponownej popularyzacji oprogramowania do modelowania materiałów w przemyśle, badacze projektu INTERSECT zamierzają połączyć innowacyjne badania z zaawansowanymi technologiami produkcji przemysłowej, by w ten sposób przyspieszyć proces selekcji materiałów.

Cel

Information-and-communication technologies have been historically powered by silicon, with development and production taking place mostly, albeit not exclusively, in the United States and in Asia. The current and major worldwide drive for big data, machine learning, and quantum computing will push away from this all-silicon platform, and provide a unique opportunity and a clean slate for European industry to rapidly deploy novel technologies based on innovative materials and devices. Leadership will require fast exploration of materials’ properties (e.g. memory effects for memristive computing), linking properties to performance in unexplored architectures, and assessing their business potential. INTERSECT wants to leverage European leadership in materials’ modelling software and infrastructure, as embodied in track record of the team, to provide industry-ready integrated solutions that are fully compliant with a vision of semantic interoperability driven by standardized ontologies. The resulting IM2D framework - an interoperable material-to-device simulation platform - will integrate some of the most used open-source materials modelling codes (Quantum ESPRESSO and SIESTA) with models and modelling software for emerging devices (GinestraTM) via the SimPhony infrastructure for semantic interoperability and ontologies, powered by the AiiDA workflow engine, and its data-on-demand capabilities and apps interface. API-compliance with established standards will allow pipelines to and from public repositories, and embedding into the front-end of materials hubs, such as MarketPlace, while testing, validation, and standardization will take place together with the industrial partners. INTERSECT will drive the uptake of materials modelling software in industry, bridging the gap between academic innovation and industrial novel production, with a goal of accelerating by one order of magnitude the process of materials’ selection and device design and deployment.

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-NMBP-TO-IND-2018-2020

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-NMBP-TO-IND-2018

System finansowania

IA - Innovation action

Koordynator

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
Wkład UE netto
€ 672 648,00
Adres
PIAZZALE ALDO MORO 7
00185 Roma
Włochy

Zobacz na mapie

Region
Centro (IT) Lazio Roma
Rodzaj działalności
Research Organisations
Linki
Koszt całkowity
€ 672 648,00

Uczestnicy (8)