European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Sheet metal forming testing hub

Opis projektu

Nowoczesne stanowisko testowe do symulacji tłoczenia z blachy

Tłoczenie blachy jest jednym z najważniejszych procesów wytwórczych, służącym do otrzymywania części metalowych o doskonałych osiągach przeznaczonych dla różnych branż przemysłu, takich jak transport, budowa maszyn i urządzeń gospodarstwa domowego, a także wytwarzanie produktów kosmetycznych, energetycznych i chemicznych. W ramach finansowanego ze środków UE projektu FormPlanet powstaje nowa technika charakteryzacji materiałów oraz nowe podejścia do modelowania, które pozwolą przewidywać osiągi komponentów oraz występowanie ewentualnych wad na początkowym etapie projektowania. Dzięki stworzeniu otwartego, innowacyjnego stanowiska testowego twórcy projektu odpowiadają na wyzwania, jakie stoją przed przemysłem tłoczenia. Ich zadaniem będzie optymalizacja procesu opracowywania, projektowania i produkcji metali charakteryzujących się wysoką wytrzymałością, w tym także ich sprawności, przy jednoczesnym obniżaniu kosztów produkcji i skracaniu czasu potrzebnego do wprowadzenia produktów z blachy na rynek.

Cel

FormPlanet addresses processability and part performance in the sheet metal manufacturing sector. The sector faces new challenges related to the manufacture of high performance parts with new high strength materials. Such high strength makes them processing sensitive, so forming parameters and sheet properties must be assessed to assure 0-deffect production and part quality. Forming problems in processing sensitive materials are associated with unexpected defects that cannot be predicted at the product design stage using traditional experimental or computational approaches.
The aim of FormPlanet is to develop and demonstrate an integrated ecosystem offering novel testing methodologies to characterise sheet properties, predict part performance and prevent production loses to the sheet forming industries to tackle the upcoming challenges in formability of processing sensitive materials. New testing methodologies, and FE approaches to predict formability and part performance as well as monitoring and inspecting NDT will be developed and adapted to the sector needs.
The potential of the novel approach will be proved by studying industrial demonstrators, selected to prove the solutions for relevant industrial problems for the all value chain, and to reduce cost and time-to market of materials and products. 9 industrial partners representing the sheet metalworking industry value chain will validate the approach.
A solid, sustainable and simple organisational structure will be implemented for the future Test Bed service provision, based on experienced partners with strong business focus.
The Test Bed FormPlanet time to market is estimated by the end of the project, when technical and business infrastructure and marketing strategy are implemented.
Maximum impact will be ensured through well-balanced dissemination, standardarisation, communication, materials information management, stakeholders engagement and networking and by the exploitation of the Test Bed.

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-NMBP-TO-IND-2018-2020

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-NMBP-TO-IND-2018

System finansowania

IA - Innovation action

Koordynator

FUNDACIO EURECAT
Wkład UE netto
€ 1 571 546,25
Adres
AVENIDA UNIVERSITAT AUTONOMA 23
08290 Cerdanyola Del Valles (Barcelona)
Hiszpania

Zobacz na mapie

Region
Este Cataluña Barcelona
Rodzaj działalności
Research Organisations
Linki
Koszt całkowity
€ 1 571 546,25

Uczestnicy (17)