European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Broszura Results Pack

Article available in the following languages:

Stanowiska badawcze otwartych innowacji nadają impetu europejskim innowacjom

Europejskie branże technologiczne borykają się z problemami wysokich kosztów pozyskania kapitału i skomplikowanej sytuacji prawnej. Centra wymiany wiedzy mogą ograniczyć wpływ tych przeszkód i umożliwić szybsze wprowadzanie produktów na rynek. Nowe, zaktualizowane wydanie broszury CORDIS Results Pack poświęcone stanowiskom testowym otwartych innowacji opisuje 10 projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej, które umożliwiają szybsze wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań na rynek.

Zmiana klimatu i środowisko icon Zmiana klimatu i środowisko
Technologie przemysłowe icon Technologie przemysłowe
Zdrowie icon Zdrowie

Opracowywanie innowacyjnych materiałów zaawansowanych ma zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia długoterminowych celów gospodarczych, technologicznych i środowiskowych Europy. Materiały kompozytowe wykorzystuje się w szerokim zakresie zastosowań, od wyrobów medycznych po części samochodowe, a także w przemysłach farmaceutycznym, energetycznym, budowlanym i wielu innych. W porównaniu z istniejącymi materiałami kompozyty te są mocniejsze, lżejsze, bardziej zrównoważone, mniej toksyczne i posiadają takie cechy funkcjonalne jak ognioodporność, odporność na zarysowania, bezpieczeństwo biologiczne czy wbudowane obwody elektroniczne. Europejskie firmy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, a także branże skupiające się na tych ekosystemach stoją przed poważnymi wyzwaniami, Zanim będzie możliwa komercjalizacja takich rozwiązań, muszą bowiem przeprowadzać badania, testy i analizy nowatorskich i kluczowych technologii. Jednocześnie stale jesteśmy świadkami rosnącej szybkości i złożoności innowacji, co wymaga zwiększonych nakładów kapitałowych. W rezultacie mniejsze przedsiębiorstwa często nie mogą sobie pozwolić na inwestycje we własną infrastrukturę do badań i testów. Z tego powodu Unia Europejska zainwestowała przeszło  319 milionów euro na rzecz wsparcia dostępu do stanowisk badawczych otwartych innowacji (OITB). Zapewniają one dostęp do fizycznych obiektów i usług niezbędnych do opracowywania, badania i skalowania nanotechnologii i materiałów zaawansowanych. Ten model otwartych innowacji może potencjalnie obniżyć koszty, ryzyko inwestycyjne i czas wprowadzenia na rynek materiałów opartych na nanotechnologii, co czyni go szczególnie atrakcyjnym dla MŚP. Ponadto może on zharmonizować warunki charakterystyki materiałów, modelowania i skalowania produkcji, aby poprawić dostęp do rynku. Dzięki temu nanotechnologia i materiały zaawansowane staną się dostępne dla wszystkich sektorów przemysłu, a tym samym przyspieszą przejście na bardziej ekologiczne technologie. W OITB drzemie niewykorzystany potencjał, który może przyczynić się do przejścia UE na technologie ekologiczne i cyfrowe w siedmiu kluczowych dziedzinach technologii: opartych na nanotechnologii lekkich wielofunkcyjnych materiałów i komponentów; technologii medycznych do badania bezpieczeństwa; opartych na nanotechnologii powierzchni i membran; nanomateriałów i rozwiązań biopochodnych; materiałów funkcjonalnych na potrzeby przegród budowlanych; produkcji nanoleków, a także technologii neutralnych klimatycznie materiałów wpisujących się w nurt gospodarki o obiegu zamkniętym – poza dwoma przekrojowymi OITB zajmującymi się charakterystyką i modelowaniem materiałów. Łącząc zasoby i istniejącą wiedzę na poziomie UE, a jednocześnie wspierając wszelkiego rodzaju użytkowników niezależnie od ich położenia geograficznego, OITB stymulują współpracę w całej Europie, przyczyniając się do stworzenia bardziej otwartego i połączonego ekosystemu innowacji. OITB pomagają również w rozwoju tych ekosystemów, ponieważ użytkownicy tworzą między sobą sieci oferujące dodatkowe usługi, umożliwiające wymianę doświadczeń i wiedzy oraz zapewniające użytkownikom pojedynczy punkt dostępu do ich możliwości i usług w zakresie opracowywania materiałów. Oczekuje się, że ich wdrożenie przyczyni się do rozwoju europejskich sieci kompetencji w całym łańcuchu wartości i zaspokoi potrzeby przemysłu, zapewniając użytkownikom łatwy dostęp do mocno rozproszonych obiektów. Wspólnie te przyspieszone innowacje przyczynią się do powstania nowych miejsc pracy, wzrostu gospodarczego i pomogą zrealizować ambicje Europy w zakresie poprawy stanu środowiska. Stanowiska badawcze otwartych innowacji przedstawione w tej broszurze Results Pack obejmują szeroki wachlarz branż, odzwierciedlając dalece idący potencjał tego modelu. Do projektów skupionych na opracowywaniu nowych materiałów i kompozytów należą OASIS oraz LightMe, które wspierają opracowywanie nowych lekkich materiałów, LEE-BED, który skupia się na elastycznej elektronice, a także TEESMAT, który pomaga rozwijać europejskie technologie produkcji akumulatorów. Zespół projektu LightCoce stworzył punkt kompleksowej obsługi zajmujący się rozwojem lekkich elementów betonowych i ceramicznych. Projekty FormPlanet i i-TRIBOMAT oferują wsparcie w procesie produkcyjnym, wprowadzając ulepszenia w zakresie produkcji blach i procesie określania parametrów nowych materiałów. Zespoły projektów MDOT, SAFE-N-MEDTECH i TBMED chcą z kolei wspierać małe i średnie przedsiębiorstwa w opracowywaniu nowych urządzeń medycznych, w tym urządzeń diagnostycznych i terapeutycznych, pomagając w rozwiązywaniu problemów regulacyjnych i związanych z osiągami.