European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Sheet metal forming testing hub

Article Category

Article available in the following languages:

Bezproblemowa produkcja wyrobów z blachy

Finansowany ze środków UE projekt FormPlanet oferuje otwarte stanowisko badawcze innowacji do zaawansowanej charakterystyki blach, pomagając w zmniejszeniu ilości odpadów i zwiększeniu wydajności.

Technologie przemysłowe icon Technologie przemysłowe

Co wspólnego mają ze sobą samochody, samoloty, puszki, pralki, stoły chirurgiczne i przybory kuchenne? Wszystkie one powstają z blachy. Blacha jest jedną z podstawowych form stosowanych w obróbce metali – to cienka, płaska płyta metalowa poddana formowaniu w procesie przemysłowym. „Ponieważ blacha jest podstawowym materiałem do produkcji tak wielu różnych artykułów, jej niezawodne formowanie stanowi kluczowy proces produkcyjny”, mówi Eduard Piqueras Jover, koordynator projektów badawczych i innowacyjnych opartych na współpracy w Katalońskim Centrum Technologicznym Eurecat. Formowanie blachy to proces przemysłowy stosowany do produkcji części metalowych. Zamiast wycinania i usuwania części z blachy w procesie formowania do blachy przykłada się siłę, która formuje ją, nadając jej pożądany kształt. Nie jest to jednak wcale takie proste. „Problem polega na tym, że współczesne wysokowytrzymałe blachy są podatne na pękanie i cechują się ograniczoną odkształcalnością”, wyjaśnia Jover. „Jeszcze większym wyzwaniem jest to, że niezwykle trudno jest przewidzieć, jak dana blacha zareaguje na formowanie”.

Rozwiązywanie typowych problemów związanych z formowaniem blach

W rozwiązaniu tego problemu pomoże FormPlanet, centrum badawcze zajmujące się procesem formowania blach. FormPlanet, powstałe przy wsparciu finansowym UE, jest otwartym stanowiskiem badawczym innowacji oferującym zaawansowane metody charakterystyki blach, nieniszczące pomiary w trakcie procesu oraz szereg metod modelowania. Opracowane w ramach projektu innowacyjne metody zapewniają rozwiązania typowych problemów przemysłowych związanych z formowaniem blach. Należą do nich pęknięcia krawędzi, kruchość wodorowa, pęknięcia związane z odkształcalnością oraz nieoczekiwane parametry części. Wszystkie te zjawiska mogą powodować spadek produktywności lub niedokładne oceny jakości. „FormPlanet oferuje techniki optymalizacji procesów opracowywania i formowania wysokowytrzymałych blach, w ten sposób usprawniając proces produkcji złożonych i lekkich części”, mówi Jover. Zaawansowane metody charakterystyki i modelowania oferowane przez platformę okazały się skuteczne w poprawie prognozowania parametrów blach i zmniejszeniu strat produkcyjnych. Na podstawie badań, demonstracji i studiów przypadków zespół projektu wykazał, że firmy, które wprowadziły platformę FormPlanet do swojego systemu pracy, usprawniły procesy produkcji i formowania. „Uczestniczącym w projekcie firmom udało się znaleźć rozwiązania problemów związanych z produkcją wysokowytrzymałych blach lub złożonych części przeznaczonych do lekkich rozwiązań i spełniających wysokie wymagania”, mówi Begoña Casas, koordynator techniczny projektu FormPlanet w firmie Eurecat. Ponadto dzięki skróceniu zarówno etapu badań i rozwoju, jak i przygotowania do produkcji przemysłowej, metody badań dostępne w ramach platformy pomagają również skrócić czas wprowadzania nowych lekkich materiałów na rynek. Co więcej, nowe metody skracają czas badań, zmniejszają ich złożoność oraz liczbę wymaganych próbek, co skutkuje niższym kosztem metod charakterystyki.

Kompleksowe rozwiązanie do charakterystyki blach

Według Daniela Casellasa, dyrektora naukowego w firmie Eurecat, platforma FormPlanet pomoże producentom w prognozowaniu wydajności części i zapewni bezproblemowy proces produkcyjny. „Nasze stanowisko badawcze oferuje najbardziej innowacyjne usługi w zakresie charakterystyki, modelowania i badania jakości blach w Europie”, wyjaśnia Casellas. „Dla branży formowania blach to narzędzie jest prawdziwym przełomem”. Platforma FormPlanet i jej innowacyjne metody zostaną wkrótce udostępnione europejskiej branży formowania blach za pośrednictwem niezależnego podmiotu. Firma Eurecat wraz ze swoimi partnerami – firmami Letomec i COMTES FHT – jest obecnie w trakcie tworzenia podmiotu, który mają nadzieję powołać do życia na początku 2023 roku. „Dzięki temu nowemu podmiotowi będziemy mogli zaoferować kompleksową obsługę w zakresie charakterystyki, modelowania i kontroli jakości blach, a także usługi uzupełniające, takie jak doradztwo techniczne i biznesowe”, dodaje Casas. Równolegle z tworzeniem nowego podmiotu zespół projektu kontynuuje prace nad udoskonalaniem i prezentacją innowacyjnych usług w zakresie charakterystyki i modelowania, które są już dostępne na platformie FormPlanet.

Słowa kluczowe

FormPlanet, blacha, formowanie blachy, otwarte innowacje, stanowisko badawcze, obróbka metalu, produkcja, proces przemysłowy, część metalowa

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania