Skip to main content
European Commission logo print header

Title: Holistic Approach for Providing Spatial & Transport Planning Tools and Evidence to Metropolitan and Regional Authorities to Lead a Sustainable Transition to a New Mobility Era

Opis projektu

Holistyczne podejście do ulepszonego, zrównoważonego transportu

Przemysł transportowy nie może poszczycić się sukcesami w zakresie transformacji w sektor niskoemisyjny i zużywający mniej zasobów. Ułatwienie tego procesu to cel finansowanego przez UE projektu HARMONY, którego zespół pracuje nad opracowaniem zharmonizowanych narzędzi do przestrzennego i multimodalnego planowania transportu, pomocnych dla władz miejskich we wdrażaniu nowych rozwiązań niskoemisyjnych w zrównoważony sposób. Narzędzie HARMONY oferuje władzom miejskim zintegrowane podejście, dzięki któremu można przeprowadzać szeroko zakrojone analizy wpływu zastosowania różnych koncepcji i polityk mobilności na jakość życia obywateli, zrównoważony rozwój i wzrost gospodarczy. Narzędzie pozwala także określić najlepsze rozwiązania i sposoby wykorzystywania nowych koncepcji mobilności. W ramach projektu narzędzie HARMONY jest już testowane w sześciu obszarach metropolitarnych w UE: Rotterdam, Oxfordshire, Turyn, Ateny, Trikala i Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia.

Cel

HARMONY envisages developing a new generation of harmonised spatial and multimodal transport planning tools which comprehensively model the dynamics of the changing transport sector and spatial organisation, enabling metropolitan area authorities to lead the transition to a low carbon new mobility era in a sustainable manner. Co-creation labs are established in order for citizens, authorities and industry to design together new mobility and spatial organisation concepts. At the same time, demonstrations with electric AVs, and drones take place to understand in real-life their requirements. Market surveys are organised to elicit people and freight actors' preferences and reactions towards the co-created concepts and the demonstrated new mobility technologies. The HARMONY model suite is designed to assess the multidimensional impacts of the new mobility concepts and technologies. The model suite integrates: 1. land-use models (strategic/long-term), 2. people and freight activity based models (tactical/mid-term), and 3. multimodal network (operational/short-term) models allowing for vertical planning. This integrated approach is necessary for authorities to understand if policies are sustainable, while also contribute to meeting COP22 targets, social equality and wellbeing. The HARMONY model suite is also linked to an EU-wide model to further identify the impact of the concepts and technologies on the TEN-T level. HARMONY's concepts and the model suite are applied and validated on six EU metropolitan areas on six TEN-T corridors: 1. Rotterdam(NL), 2. Oxfordshire(UK), 3. Turin(IT), 4. Athens(GR), 5. Trikala(GR), 6. Upper Silesian-Zaglebie Metropolis(PL). By having six different areas as pilots, we will be able to propose to authorities, spatial and transport planners, concepts and technologies for different types of areas/cities

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-MG-2018-2019-2020

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-MG-2018-TwoStages

æ

Koordynator

UNIVERSITY COLLEGE LONDON
Wkład UE netto
€ 1 630 571,25
Adres
Gower street
WC1E 6BT London
Zjednoczone Królestwo

Zobacz na mapie

Region
London Inner London — West Camden and City of London
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Środki z innych źródeł
€ 0,00

Uczestnicy (20)