European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

A small and robust approach to 3D machine vision

Opis projektu

Rosnący rynek dla nowego rozwiązania w zakresie wizji maszynowej

Rozwój przemysłu opiera się dziś na nowych technologiach. Inteligentne fabryki są na przykład wyposażone w systemy cyberfizyczne, które mogą monitorować procesy fizyczne w czasie rzeczywistym i tworzyć wirtualne kopie świata fizycznego w celu zdecentralizowanego podejmowania decyzji. Potrzebne są do tego skuteczne, elastyczne sensory, które rejestrują więcej niż tylko dwuwymiarowy obraz. Start-up o nazwie K|Lens GmbH opracował opatentowany prototyp technologii wizji maszynowej, przeznaczonej dla automatyki przemysłowej. Technologia ta rejestruje dane, posługując się wieloma perspektywami i polem świetlnym. Pozwala to na użycie większej liczby efektów świetlnych w jednym ujęciu oraz na zastosowanie kompaktowej, stabilnej konstrukcji, która współdziała z popularnymi czujnikami. Finansowany ze środków UE projekt KL-IND pozwoli na przeprowadzenie studium wykonalności i opracowanie planu biznesowego dotyczącego wprowadzenia tego rozwiązania na rynek.

Cel

Efficient industrial production of the future as propagated under the term industry 4.0 requires powerful and flexible sensors recording more than just 2D. The global market for such machine vision solutions is huge (USD 9.10 billion in 2016) and still growing strong (predicted CAGR of 8.5% until 2025).

Available approaches to record 3D and other light features all have certain shortcomings. Our patented technology has the potential to address some if not all such flaws. It is small, video-capable, compatible, robust to reflections and precise. It is based on recent university research and currently still in the early prototyping phase.

With this application, we want to secure funding to perform a comprehensive feasibility study and develop a business plan for the use of our technology to industrial automation challenges.

With our experienced team of computer vision engineers including the inventor of our technology and leading companies in optical inspection as cooperation partners, we have ideal resources to perform meaningful analysis and for implementation in a relating next phase.

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-EIC-SMEInst-2018-2020

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-SMEInst-2018-2020-1

Koordynator

K LENS GMBH
Wkład UE netto
€ 50 000,00
Adres
AM ROMERKASTELL 4
66121 Saarbrucken
Niemcy

Zobacz na mapie

MŚP

Organizacja określiła się jako MŚP (firma z sektora małych i średnich przedsiębiorstw) w czasie podpisania umowy o grant.

Tak
Region
Saarland Saarland Regionalverband Saarbrücken
Rodzaj działalności
Private for-profit entities (excluding Higher or Secondary Education Establishments)
Linki
Koszt całkowity
€ 71 429,00