Skip to main content
European Commission logo print header

Open Researchers 2018-2019

Opis projektu

Szerzenie wiedzy na temat roli nauki w Andaluzji

W ramach finansowanego przez Unię Europejską projektu OPENRESEARCHERS1819 w latach 2018 i 2019 w Andaluzji zorganizowana zostanie Europejska Noc Naukowców, a celem obu edycji będzie zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat nauki i jej wkładu w tworzenie zrównoważonych i innowacyjnych rozwiązań napędzających zmiany społeczne w całej Europie. Podstawą wszystkich tych działań będzie motto: „Dziedzictwo naukowe Europy jako podstawa nauki otwartej na obywatela”, co oznacza, że będą się one koncentrować na poprawie zrozumienia roli, jaką nauka, między innymi nauki społeczne i humanistyczne, odgrywa w życiu codziennym ludzi. W tym celu w wydarzenia będzie zaangażowana duża, zrównoważona pod względem płci grupa naukowców. Ponadto twórcy projektu OPENRESEARCHERS1819 pragną zwiększyć zainteresowanie młodych ludzi nauką oraz odpowiedzialnymi badaniami i innowacjami poprzez organizację licznych działań edukacyjno-rozrywkowych na głównych ulicach i placach, a także w teatrach i historycznych budynkach w ośmiu andaluzyjskich miastach.

Cel

Open Researchers 2018/19 is the sixth experience of Andalusia in the European Researchers’ Night. The project is designed to increase the awareness and perception of research as a solution to the numerous challenges faced by citizens mainly in Europe. ‘The heritage of researchers in Europe as a basis for a science open to citizenship’ is the main idea of the project, which has been conceived in a time where becomes clearer that we must join efforts to find sustainable, equal, innovative and creative solutions to give answer to the societal challenges in Europe. Understanding that Science is present in our daily lives through many disciplines involved including Social and Humanities Sciences, and learning that the progress should be accompanied by a scientific culture. It is essential to promote young people’s interest in Science by opening it to the general public through researchers in an accessible way in order to implement the public engagement in RRI. Fundación Descubre will coordinate this project, based on its experience through the last decade working with relevant projects and fundamentally in its consortium experience in the 6 NIGHT projects. The consortium is composed by nine Andalusian universities, the Spanish National Research Council (CSIC), Andalusian Foundation Progress and Health, and the Royal Botanical Garden of Córdoba. The project's major strength is the numerous edutainment activities taking place on main streets and squares, theatres, and historical buildings of the eight Andalusian cities, with a high mobilization of researchers. The European dimension of the event will be underlined by an active involvement of researchers with European funds, and Marie Skłodowska-Curie fellows, in the European Corners and in the pre-events organized before the Night. Gender balance will be guaranteed in researchers and organization members. The project includes the participation of a new citizen science project related to cultural heritage.

Koordynator

DESCUBRE - FUNDACION ANDALUZA PARA LA DIVULGACION DE LA INNOVACION Y EL CONOCIMIENTO
Wkład UE netto
€ 33 000,00
Środki z innych źródeł
€ 56 950,00

Uczestnicy (12)