European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

PLASTtics to be CLEANED by sorting and separation of plastics and subsequent recycling of polymers, bromine flame retardants and antimony trioxide

Opis projektu

Metoda recyklingu tworzyw sztucznych

Co roku w Europie w wyniku utylizacji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) powstają miliony ton zmieszanych tworzyw sztucznych eksportowane do Azji. Są one następnie poddawane recyklingowi, w wyniku czego powstają z nich drugorzędne tworzywa sztuczne, lub też są składowane na wysypiskach. Powyższa sytuacja wynika z tego, że szkodliwe dodatki zawarte w tworzywach WEEE uniemożliwiają ich recykling w Europie. Konieczne zatem są nowe skuteczne rozwiązania kwestii recyklingu tworzyw WEEE. Celem finansowanego przez UE projektu PLAST2bCLEANED jest opracowanie metody recyklingu tworzyw WEEE, która będzie zarówno praktyczna, jak i atrakcyjna cenowo, a przy tym ograniczy wpływ na środowisko. Metoda, nad którą trwają prace, koncentruje się na recyklingu najpowszechniej występujących polimerów, bromowych środków zmniejszających palność oraz tritlenku diantymonu z wykorzystaniem innowacyjnych technologii umożliwiających oddzielanie szkodliwych dodatków od tworzyw sztucznych.

Cel

1.2 Million tons of mixed plastics arise from Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) treatment in Europe and this quantity is still growing. WEEE plastics often contain undesired additives that hamper recycling in Europe. 75% of WEEE is currently exported to Asia where it is recycled to secondary plastics containing undesired (hazardous) substances or ending up in landfill where leaching occurs. Hence for WEEE plastics a closed loop solution is needed.
PLAST2bCLEANED’s aim is to develop a recycling process for WEEE plastics in a technically feasible, environmentally sound and economically viable manner. To fulfil this aim, PLAST2bCLEANED addresses the recycling of the most common WEEE plastics acrylonitrile butadiene styrene (ABS) and high impact polystyrene (HIPS) that contain up to 20wt% brominated flame retardants (BFR) and up to 5wt% of the synergist antimony trioxide (ATO). PLAST2bCLEANED will close three loops: (1) polymer, (2) bromine, and (3) ATO.
Key technologies developed within the project are: (1) improved sorting of HIPS and ABS that contain BFR from other polystyrene and ABS fractions; (2) dissolution of WEEE plastics in superheated solvents; (3) separation of additives to concentrate BFR and ATO fractions for recycling; (4) energy efficient recovery of solvent and of polymer. The developed technology will be integrated in a pilot facility with capacity of 2 kg/hr (TRL 5/6) delivering polymer samples. The developed technology can be applied to similar waste streams from other sectors, e.g. automotive.
The combination of improved sorting and use of superheated solvents offers an economic and environmental advantage. First calculations indicate a sound business case. The consortium is well equipped to develop this technology and consist of partners to cover the whole value chain.

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-SC5-2018-2019-2020

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-SC5-2018-2

Koordynator

NEDERLANDSE ORGANISATIE VOOR TOEGEPAST NATUURWETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK TNO
Wkład UE netto
€ 1 253 185,01
Adres
ANNA VAN BUERENPLEIN 1
2595 DA Den Haag
Niderlandy

Zobacz na mapie

Region
West-Nederland Zuid-Holland Agglomeratie ’s-Gravenhage
Rodzaj działalności
Research Organisations
Linki
Koszt całkowity
€ 1 253 185,01

Uczestnicy (10)