Skip to main content
European Commission logo print header

Sustainable Historic Environments hoListic reconstruction through Technological Enhancement and community based Resilience

Opis projektu

Poprawa odporności historycznych obszarów miast dzięki wykorzystaniu danych i zaangażowaniu lokalnych społeczności

Zabytki dziedzictwa kulturowego są coraz bardziej narażone na zniszczenie z powodu negatywnych skutków zmiany klimatu. Ochrona i zachowanie ważnych dla historii miejsc wymaga zastosowania nowych narzędzi, które zwiększą ich odporność i zmniejszą podatność na zagrożenia. Ich opracowanie to cel finansowanego przez UE projektu SHELTER, którego zespół pracuje nad stworzeniem platformy wiedzy opartej na danych, łączącej naukowców z zarządcami obiektów dziedzictwa kulturowego. Priorytetem badaczy jest lepsze zrozumienie bezpośredniego i pośredniego wpływu zmiany klimatu na zabytki oraz związanych z nią zagrożeń dla historycznych obszarów miast. Podczas projektowania działań na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego badacze zastosują rozwiązania wykorzystywane do zarządzania ryzykiem i adaptacji do zmiany klimatu, biorąc pod uwagę specyfikę poszczególnych regionów i różne rodzaje zagrożeń oraz warunki społeczne i ekonomiczne. Pozwoli im to połączyć strategie na rzecz odporności na zmianę klimatu z wysiłkami na rzecz zarządzania dziedzictwem kulturowym. Rezultaty projektu zostaną przetestowane w ramach pięciu działań pilotażowych.

Cel

Over the last decades, as a consequence of the effects of climate change, cultural heritage has been impacted by an increasing number of climate related hazards, posing new challenges to conservators and heritage managers. SHELTER aims at developing a data driven and community based knowledge framework that will bring together the scientific community and heritage managers with the objective of increasing resilience, reducing vulnerability and promoting better and safer reconstruction in historic areas. The first step to enhance resilience is associated to the improvement in understanding the direct and indirect impacts of climatic and environmental changes and natural hazards on historic sites and buildings, by linking concepts commonly used in disaster risk management and climate change adaptation with cultural heritage management, in order to provide inclusive and informed decision-making. Comprehensive disaster risk management plans need to be drawn up, based on the specific characteristics of cultural heritage and the nature of the hazards within a regional context, taking into account the diverse heritage typologies as well as the specific socioeconomic conditions, since this directly affect the vulnerability of such systems. By a deep understanding of the hazard, the exposure and the vulnerability of the historic area, the local dynamics and the provision of innovative governance and community based models, it is possible to provide useful methodologies, tools and strategies to enhance resilience and secure sustainable reconstruction. Due to the information complexity and the diverse data sources, SHELTER framework will be implemented in multiscale and multisource data driven platform, able to provide the necessary information for planning and adaptive governance. All the developments of the project will be validated in 5 open-labs, representative of main climatic and environmental challenges in Europe and different heritage’s typologies.

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-LC-CLA-2018-2019-2020

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-LC-CLA-2018-2

Koordynator

FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION
Wkład UE netto
€ 810 712,50
Adres
Parque cientifico y tecnologico de gipuzkoa, paseo mikeletegi 2
20009 Donostia-san sebastian (gipuzkoa)
Hiszpania

Zobacz na mapie

Region
Noreste País Vasco Gipuzkoa
Rodzaj działalności
Research Organisations
Linki
Środki z innych źródeł
€ 0,00

Uczestnicy (24)