Skip to main content
European Commission logo print header

We Value Nature

Opis projektu

Dbałość o przyrodę w biznesie europejskim

Ekosystemy naturalne są ograniczone, a przez to cenne i wymagają odpowiedniego traktowania w ramach zielonej gospodarki. Program EU Valuing Nature Programme (EU-VNP) i sieć EU Valuing Nature Network of Networks (EU-VNN) mają ułatwić zrozumienie złożoności środowiska naturalnego w analizach wyceny oraz umożliwić ujęcie wartości przyrody w kategoriach ekonomicznych. W tym kontekście celem finansowanego przez UE projektu EU-VNP-Net jest określenie i wsparcie priorytetów działań EU-VNN i EU-VNP. Projekt doprowadzi do powstania synergii i nawiązania współpracy między już istniejącymi i dopiero powstającymi sieciami, przyspieszy włączanie przez przedsiębiorstwa w całej UE operacjonalizacji kapitału naturalnego i jego rozliczania do głównego nurtu działań, a także pozwoli uwzględnić w nim rozwiązania oparte na zasobach przyrody i ekologiczną infrastrukturę. Wpłynie to na promocję podejmowania decyzji korzystnych dla zrównoważonej, ekologicznej gospodarki.

Cel

The overall objective of EU-VNP-Net is to establish, support and energise an EU Valuing Nature Network of Networks (EU-VNN) and to implement a prioritised EU Valuing Nature Programme (EU-VNP) that, together, build synergies and collaborations among relevant existing and emerging networks (global, EU, national, sector, thematic, research and innovation), accelerate mainstreaming and operationalization of natural capital (NC) by businesses across the EU – in particular through uptake of NC assessment, NC accounting (NCA), nature-based solutions (NBS) and green infrastructure (GI) – and thereby contribute to the green economy and sustainable development. The EU-VNP will: (1) bring together, taking stock of and showcase relevant work being undertaken in the EU; (2) shape business perception in the EU of the value of nature as a business opportunity and as a means of reducing business risk and fostering sustainable business; (3) facilitate corporate uptake in the EU of the Natural Capital Protocol, which enables businesses to integrate NC in to business decision-making frameworks and models; (4) stimulate uptake in the EU of NCA so that businesses and their stakeholders are better aware of the value of nature in relation to business, and strengthen coherence between private and public sector work on NCA; (5) stimulate uptake in the EU of NBS, GI and related ecosystem-based solutions that enable businesses to reduce impacts and dependencies on NC and deliver benefits for both nature and business; (6) ensure that approaches adopted are optimal and scientifically rigorous; (7) explore options for a longer-term EU-VNN and/or EU-VNP beyond end of project. EU-VNP-Net will deliver impact through: (1) mainstreaming NC assessment, NCA, NBS and GI in business decision-making frameworks and models; (2) business decision-makers acknowledging the micro-and macro-economic relevance and value of NC approaches; (3) attracting private and public funding for further adoption.

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-SC5-2018-2019-2020

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-SC5-2018-1

Koordynator

INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS IN ENGLAND AND WALES
Wkład UE netto
€ 976 861,25
Adres
Chartered accountants hall moorgate place
EC2R 5EA London
Zjednoczone Królestwo

Zobacz na mapie

Region
London Inner London — West Camden and City of London
Rodzaj działalności
Research Organisations
Linki
Środki z innych źródeł
€ 0,00

Uczestnicy (4)