European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Potential and Validation of Sustainable Natural & Advance Technologies for Water & Wastewater Treatment, Monitoring and Safe Water Reuse in India

Opis projektu

Opracowanie rozwiązań do uzdatniania wody w Indiach

Na całym świecie rośnie zapotrzebowanie na czystą wodę pitną. Jak podano w raporcie ONZ o gospodarce wodnej na świecie, trzy na dziesięć osób nie ma dostępu do bezpiecznej wody pitnej. W krajach rozwijających się, takich jak Indie, sytuacja w zakresie jakości wody i infrastruktury sanitarnej budzi poważne obawy. W ramach projektu PAVITR, współfinansowanego przez UE i Indie, opracowane i wdrożone zostaną tanie zrównoważone rozwiązania, które umożliwią przeniesienie europejskich technologii do Indii. Ponadto rozwiązania te będą mogły być później wdrażane przez podmioty rządowe i inwestorów w celu zapewnienia możliwości bezpiecznego ponownego wykorzystania wody, przywrócenia dobrej jakości wody w rzekach czy odbudowy ekosystemów w Indiach. Zgodnie z założeniami projektu rozwój technologii umożliwiających radzenie sobie z niedoborami wody w Indiach, zarówno na obszarach wiejskich, jak i zurbanizowanych, przyniesie korzyści także Europie, gdzie według prognoz zmiana klimatu będzie powodować niepewny rozkład opadów i wzrost temperatury.

Cel

The increased demand for drinking water from habited zones combined with continued pollution of freshwater sources due to inadequate collection and treatment of wastewater, is a statement of challenge and also a window of opportunity common to India and Europe. Unlike in Europe, the water and sanitation scenario in developing countries like in India is a matter of serious concern and more challenging. The main aim of this project is to validate, deploy or develop cost-effective & sustainable solutions to tackle water challenges and ensure the provision of safe water reuse, rejuvenate water quality of rivers, and restore ecosystems in India. This will be achieved by deploying & developing water / wastewater technologies, and use of sensors for emerging and traditional contaminants. Further, it also aims to develop new management & planning strategies and enable better monitoring of pollution levels in real-time modes. This will not only contribute to the development of sustainable technologies to cope with water shortages in rural and urbanised areas in India, but also in Europe, where climate change is expected to induce a changing and uncertain precipitation pattern and an enhancement in temperature. It will assess and enhance the potential of natural and technical water treatment systems to suit the local hydro-geological conditions. Moreover, the projects will assess and validate different wastewater and water management plans. Besides the technical aspects, research will also cover financial, environmental and institutional sustainability of those systems in order to develop and bring to the market a cost-efficient multi-barrier water management approach by building capacity.

Słowa kluczowe

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-SC5-2018-2019-2020

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-SC5-2018-1

Koordynator

VEREIN ZUR FORDERUNG DES TECHNOLOGIETRANSFERS AN DER HOCHSCHULE BREMERHAVEN EV
Wkład UE netto
€ 303 025,00
Adres
AM LUNEDEICH 12
27572 Bremerhaven
Niemcy

Zobacz na mapie

Region
Bremen Bremen Bremerhaven, Kreisfreie Stadt
Rodzaj działalności
Research Organisations
Linki
Koszt całkowity
€ 1 036 345,50

Uczestnicy (26)