Skip to main content
European Commission logo print header

Cooperative Connected Intelligent Vehicles for Safe and Efficient Road Transport

Opis projektu

Inteligentniejsze samochody to bezpieczniejsze drogi

Każdego roku w wypadkach drogowych ginie ponad milion osób. Nowe technologie, takie jak połączone i autonomiczne pojazdy, przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa na drogach i zmniejszenia liczby ofiar. Przyspieszenie realizacji wspólnych interdyscyplinarnych wysiłków jest niezbędne do udoskonalenia samochodowej technologii łącznościowej. W ramach finansowanego przez UE projektu COSAFE opracowane zostaną współpracujące inteligentne pojazdy połączone (CIV) oparte na samochodowej technologii łącznościowej. Jego uczestnicy postarają się odpowiedzieć na wyzwania związane z transportem drogowym poprzez wspólne korzystanie z zasobów i współpracę technologiczną umożliwiającą opracowanie innowacyjnego rozwiązania CIV. W rozwiązaniu tych problemów pomogą różne zaawansowane technologie badawcze, takie jak komputery pokładowe, komunikacja między pojazdami, synteza danych, zaawansowane układy napędowe lub zarządzanie zasobami sieci komórkowej. Innowacyjne zastosowania przyczynią się do poprawy efektywności i bezpieczeństwa transportu oraz konkurencyjności europejskiego sektora TIK.

Cel

Road accidents and traffic congestion are causing serious problems for global transport systems. More than 1.2 million people die each year due to road accidents. Connected vehicles and autonomous vehicles are two promising technologies that can improve road transport safe and efficiency, but they both have inherent shortcomings. This project proposes an innovative solution of cooperative connected intelligent vehicles, where vehicular communications technology and resource sharing and cooperation are exploited, to tackle the road transport challenges, and deliver enhanced road safety and efficiency. An international cross-sector and cross-disciplinary consortium consisting of world leading academic institutions, prominent industry and policymaker partners is created to collaborate on developing innovative CIV technologies and applications, with the support of novel vehicle communications and cooperative resource sharing. Advanced research technologies in vehicle communication, vehicle edge computing, machine learning, data fusion, advanced driving systems, and cellular network resource management will be applied to tackle the associated challenges. The resulting CIV technologies and applications will help reduce road accidents, improve transportation efficiency and reduce traffic congestion. They hold great potential for technology innovation, and are directly applicable to autonomous driving, smart cities, and the wider scientific community. With competent and complementary expertise of the partners and their extensive international research collaboration experience, COSAFE will promote knowledge sharing, foster research innovation, enhance the potentials of participating researchers, and contribute to the European competitiveness and leadership in the automotive and ICT sectors. Existing research links among the partners will be strengthened. New and sustainable collaborations will be developed to build up world-class research in road safe systems.

Koordynator

UNIVERSITY OF ESSEX
Wkład UE netto
€ 186 300,00
Adres
Wivenhoe park
CO4 3SQ Colchester
Zjednoczone Królestwo

Zobacz na mapie

Region
East of England Essex Essex Haven Gateway
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Środki z innych źródeł
€ 0,00

Uczestnicy (5)

Partnerzy (3)