Skip to main content
European Commission logo print header

Blockchain Innovation Spaces

Opis projektu

Wspieranie badań doświadczalnych dzięki technologii blockchain

Promowanie efektywnego korzystania z zasobów, ekologii oraz konkurencyjności gospodarki jest jednym z priorytetów Unii Europejskiej. W celu zapewnienia zrównoważonego rozwoju gospodarczego, Unia potrzebuje przeprowadzić reindustrializację gospodarki, wykorzystując w tym celu dane oraz innowacyjne rozwiązania. W ramach finansowanego przez Unię Europejską projektu Block.IS powstanie transgraniczny, międzysektorowy ekosystem innowacji, wykorzystujący przełomową technologię blockchain w trzech sektorach gospodarki: rolno-spożywczym, logistycznym i finansowym. Blockchain to niemożliwy do zmiany cyfrowy rejestr transakcji gospodarczych lub jakichkolwiek innych informacji przechowywanych w blokach. Technologia ta może pozwolić na zmniejszenie biurokracji, zwiększenie sprawności procesów administracyjnych oraz zwiększenie zaufania ludzi do rejestrów publicznych. Projekt będzie również wspierał tworzenie nowych rozwiązań opartych na technologii blockchain – od pomysłu, aż po wprowadzenie na rynek.

Cel

For the EU economy to grow sustainably it needs to re-industrialise, leveraging innovation and digital intelligence. Blockchain Innovation Spaces (Block.IS) envisions to build an open and collaborative cross-border, cross-sectoral innovation ecosystem that fosters the use of this cutting-edge technology in three vital sectors for the European economy: agrifood, logistics and finance. Block.IS will bring together (connect) actors (with an emphasis on SMEs and clusters) from these three heavily interconnected sectors, with SMEs/ innovators, to catalyse their cooperation towards innovation-driven and mutual growth (boost).
The catalysation is aimed at networking the members of the ecosystem, raising understanding of the benefits of blockchain technology and stimulating the creation of new blockchain-based solutions - Cluster Missions and Clusters-Innovators Assembly.
Block.IS will support innovators (SMEs) all the way from ideation to commercialisation offering them tailored business and technical support as well as direct funding, through a novel funnel approach - Innovate > Experiment > Commercialise acceleration programme.
As such, the project will directly foster and strengthen competitiveness of digital SMEs (that will develop the solutions) and of the clusters and SMEs of the three verticals which will use them to offer added value to their customers.
The Block.IS consortium is a fusion between: Tech founders and SMEs community (F6S), sector-oriented clusters and sectoral associations (VOICT, FEDACOVA, IT-Log, DSME, FTS), international innovation and Tech-transfer specialists (INO, IDI, CIVITTA, SYN) and Blockchain tech experts (INTRA, TNO); with an outreach of >1,017,000 SME.
Block.IS invests 81% of the EC budget in SMEs and 51% through Open Calls (€2,800,000)

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-INNOSUP-2018-2020

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-INNOSUP-2018-01-two-stage

System finansowania

IA - Innovation action

Koordynator

F6S NETWORK LIMITED
Wkład UE netto
€ 238 118,11
Adres
124 city road, city road
EC1V 2NX London
Zjednoczone Królestwo

Zobacz na mapie

MŚP

Organizacja określiła się jako MŚP (firma z sektora małych i średnich przedsiębiorstw) w czasie podpisania umowy o grant.

Tak
Region
London Inner London — East Haringey and Islington
Rodzaj działalności
Private for-profit entities (excluding Higher or Secondary Education Establishments)
Linki
Środki z innych źródeł
€ 102 050,64

Uczestnicy (11)