European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Healthcare- and pharma-economic models in support of the International Consortium for Personalised Medicine

Opis projektu

Modelowanie ekonomiczne medycyny spersonalizowanej

Medycyna personalizowana daje nadzieję na bardziej wydajny i skuteczny sposób leczenia chorób poprzez dopasowanie pacjentów i leczenia w oparciu o cechy charakterystyczne dla danego pacjenta. W ramach finansowanego przez UE projektu HEcoPerMed powstaną modele ekonomiczne służące do oceny terapii powstających dzięki innowacjom. Zespół mechanizmy finansowania i zwrotu z inwestycji, które będą stanowić zachęty finansowe sprzyjające szybkiemu rozwojowi i wykorzystaniu takich innowacji. Projekt dostarczy wytycznych dotyczących wysokiej jakości podejść metodologicznych dla ocen ekonomicznych opartych na modelach. W trzech studiach przypadków badacze zastosują nowoczesne modelowanie ekonomiczne, aby pokazać praktyczne i metodologiczne problemy dotyczące oceny innowacji w zakresie medycyny spersonalizowanej. Sformułowane zostaną przyszłe scenariusze, w których uwzględnione będą trendy i czynniki napędzające, a także wyzwania i korzyści związane z medycyną spersonalizowaną.

Cel

HEcoPerMed responds to the demand for economic models that evaluate treatments made possible through innovations in personalised medicine and seeks to identify funding and reimbursement mechanisms that provide financial incentives for the rapid development and uptake of such innovations. HEcoPerMed goes beyond current assessment and payment models in order to serve the requirements of personalised medicine for more compre-hensive cost-effectiveness estimates that incorporate patient and societal perspectives and enhance sustainable affordability of cutting-edge health innovations. HEcoPerMed will provide an overview of and guidance on high-quality methodological approaches for model-based economic evaluations. In three case studies, HEcoPerMedwill apply state-of-the art economic modelling to demonstrate practical and methodological issues in evaluating personalised medicine innovations. The project team will also study existing shortcomings in stimulating the adoption of personalised medicine and pro-pose financial agreements that accelerate its diffusion in European health systems. HEcoPerMed will construct future scenarios, considering the trends and drivers as well as challenges and benefits of personalised medicine for the European social model of care and its financial viability. For a better financial integration of personalised medicine and new economic models, the project team will develop appropriate diffusion and communication strategies to be in direct contact with experts and a wide variety of stakeholders, taking their needs into account while offering new solutions for the players within the European health systems. These comprehensive measures will fill a gap identified by the ICPerMed to support their efforts in the promotion of personalised medicine in Europe and beyond. The project will support health care decision makers to manage their budgets while providing the best possible care for patients in the field of personalised medicine.

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-SC1-BHC-2018-2020

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-SC1-2018-Single-Stage-RTD

Koordynator

AIT AUSTRIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY GMBH
Wkład UE netto
€ 312 500,00
Koszt całkowity
€ 312 500,00

Uczestnicy (5)