European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Cost-effective, Multilingual, Privacy-driven voice-enabled Services

Opis projektu

Przyszłość technologii interakcji głosowych

W ostatnich latach technologie sterowane głosem cieszyły się coraz większą popularnością. W rzeczywistości to właśnie głos szybko zastępuje dotyk i tekst jako główne sposoby interakcji z nowoczesnymi urządzeniami. Zespół finansowanego ze środków Unii Europejskiej projektu COMPRISE zamierza w związku z tym opracować nowatorską technologię sterowania głosem. Celem jest zmniejszenie kosztów związanych z gromadzeniem danych głosowych i ich oznaczaniem na potrzeby różnych języków, aby zadbać o włączenie społeczne. Obecne technologie sterowania głosem skupiają się przede wszystkim na języku angielskim i innych językach, które mogą pochwalić się dużą liczbą użytkowników na świecie. Przydatność nowego ekosystemu, który pomoże użytkownikom mniej popularnych języków oraz użytkownikom mówiącym z trudniejszym do zrozumienia akcentem, zostanie wykazana na podstawie trzech wysoce skomercjalizowanych sektorów – inteligentnych aplikacji dla konsumentów, handlu elektronicznego oraz e-zdrowia.

Cel

Besides visual and tactile, the Next Generation Internet will rely more and more on voice interaction. This technology requires huge amounts of speech and language data in every language to reach state-of-the-art performance. The standard today is to store the voices of end users in the cloud and label them manually. This approach raises critical privacy concerns, it limits the number of deployed languages, and it has led to market and data concentration in the hands of big non-European companies such as Google, Facebook, etc.

COMPRISE defines a fully private-by-design methodology and tools that will reduce the cost and increase the inclusiveness of voice interaction technology through research advances on privacy-driven data transformations, personalised learning, automatic labelling, and integrated translation. This leads to a holistic easy-to-use software development kit interoperating with a cloud-based resource platform. The sustainability of this new ecosystem will be demonstrated for three sectors with high commercial impact: smart consumer apps, e-commerce, and e-health.

COMPRISE will address the mission-oriented challenges of privacy-by-design, inclusiveness, and cost-effectiveness in a sector-agnostic way; allow virtually unlimited collection of real-life non-private quality speech and language data; enable businesses in the Digital Single Market to quickly develop multilingual voice-enabled services in many languages; allow all citizens to transparently access contents and services available in other languages by voice interaction in their own language; result in cost savings for both technology providers and users.

COMPRISE will find application in many sectors beyond those demonstrated, e.g. e-government, e-justice, e-learning, tourism, culture, media, etc. It will have a huge societal impact in terms of unprecedented verifiable privacy guarantees, service to speakers of under-resourced languages or accented speakers, and overall user experience.

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-ICT-2018-20

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-ICT-2018-2

Koordynator

INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE EN INFORMATIQUE ET AUTOMATIQUE
Wkład UE netto
€ 789 790,00
Adres
DOMAINE DE VOLUCEAU ROCQUENCOURT
78153 Le Chesnay Cedex
Francja

Zobacz na mapie

Region
Ile-de-France Ile-de-France Yvelines
Rodzaj działalności
Research Organisations
Linki
Koszt całkowity
€ 881 740,00

Uczestnicy (7)