Skip to main content
European Commission logo print header

PRedictive In-silico Multiscale Analytics to support cancer personalized diaGnosis and prognosis, Empowered by imaging biomarkers

Opis projektu

Platforma oparta na chmurze na potrzeby spersonalizowanej diagnostyki nowotworów pediatrycznych

Rolą klinicystów jest połączenie informacji diagnostycznych i klinicznych pochodzących z badań obrazowych i patomorfologicznych oraz analiz genomicznych i biochemicznych celem postawienia trafnej diagnozy i wdrożenia dalszego leczenia choroby nowotworowej. Zakres finansowanego ze środków UE projektu PRIMAGE objął dalszy rozwój narzędzi in silico na potrzeby bardziej spersonalizowanego leczenia klinicznego nowotworów. Badacze skupią się na systemie wsparcia decyzji, który powstał z myślą o dwóch rodzajach nowotworów dziecięcych: neuroblastomy i rozlanego glejaka pnia mózgu. Chcą oni połączyć retrospektywne dane kliniczne, kładąc szczególny nacisk na biomarkery w badaniach obrazowych i próbując ustalić, w jaki sposób można je włączyć do systemu diagnostycznego przy pomocy SI.

Cel

PRIMAGE proposes a cloud-based platform to support decision making in the clinical management of malignant solid tumours, offering predictive tools to assist diagnosis, prognosis, therapies choice and treatment follow up, based on the use of novel imaging biomarkers, in-silico tumour growth simulation, advanced visualisation of predictions with weighted confidence scores and machine-learning based translation of this knowledge into predictors for the most relevant, disease-specific, Clinical End Points.
PRIMAGE implements a hybrid cloud model, comprising the of use of open public cloud (based on EOSC services) and private clouds, enabling use by the scientific community (facilitating reuse of de-identified clinical curated data in Open Science) and also suitable for future commercial exploitation.
The proposed data infrastructures, imaging biomarkers and models for in-silico medicine research will be validated in the application context of two paediatric cancers, Neuroblastoma (NB, the most frequent solid cancer of early childhood) and the Diffuse Intrinsic Pontine Glioma (DIPG, the leading cause of brain tumour-related death in children). These two paediatric cancers are relevant validation cases given their representativeness of cancer disease, and their high societal impact, as they affect the most vulnerable and loved family members.
The European Society for Paediatric Oncology, two Imaging Biobanks and three of the most prominent European Paediatric oncology units are partners in this project, making retrospective clinical data (imaging, clinical, molecular and genetics) registries accessible to PRIMAGE, for training of machine learning algorithms and testing of the in-silico tools´ performance. Solutions to streamline and secure the data pseudonymisation, extraction, structuring, quality control and storage processes, will be implemented and validated also for use on prospective data, contributing European shared data infrastructures.

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-SC1-DTH-2018-2020

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-SC1-DTH-2018-1

Koordynator

FUNDACION PARA LA INVESTIGACION DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO LA FE DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
Wkład UE netto
€ 1 243 342,07
Adres
Av fernando abril martorell 106
46026 Valencia
Hiszpania

Zobacz na mapie

Region
Este Comunitat Valenciana Valencia/València
Rodzaj działalności
Research Organisations
Linki
Środki z innych źródeł
€ 0,95

Uczestnicy (16)