Skip to main content
pdf-header

Enhancing Ultrasound and PHOtoacoustics for Recognition of Intestinal Abnormalities

Opis projektu

Prace nad umożliwieniem nieinwazyjnej diagnostyki stanów zapalnych przewodu pokarmowego

Nieswoiste zapalenie jelit (ang. inflammatory bowel disease, IBD) jest schorzeniem charakteryzującym się przewlekłą, nawracającą naturą. Wszystkie stosowane obecnie endoskopowe procedury diagnostyczne (takie jak kolonoskopia i endoskopia górnego odcinka przewodu pokarmowego), które pozwalają na wyraźne, szczegółowe obrazowanie przewodu pokarmowego, są inwazyjne i szczególnie uciążliwe dla pacjentów. Celem finansowanego ze środków UE projektu EUPHORIA jest wprowadzenie opracowanej przez firmę iThera Medical nowatorskiej, nieinwazyjnej technologii wielospektralnej tomografii optoakustycznej (ang. multispectral optoacoustic tomography, MSOT) na rynek. W ramach badania pilotażowego udało się już wykazać, że w porównaniu z innymi procedurami MSOT może zapewnić lepsze wyniki diagnostyczne przy mniejszej uciążliwości dla pacjenta. Zespół projektu EUPHORIA zwiększy użyteczność technologii, zweryfikuje wyniki w ramach wieloośrodkowego badania klinicznego, przygotuje oznakowanie CE dla wyrobu i umożliwi wprowadzenie go na rynek.

Cel

EUPHORIA will pave the way to establish MSOT (Multispectral Optoacoustic Tomography) technology for the non-invasive assessment of intestinal inflammation in patients. EUPHORIA will enable commercialization of the technology by finalizing technical improvements that will increase diagnostic outcome beyond what has been shown in a first feasibility study, will improve usability, prepare CE marking for the new device and validate clinical results in a large clinical study.
Inflammatory bowel disease (IBD) is a chronic condition, posing significant burden to patients and health care systems. Patients suffer from a relapsing course of intestinal inflammation, and to date, there is no satisfying non-invasive diagnostic modality for monitoring disease activity. In a recent clinical study conducted by University Hospital Erlangen, MSOT, a technology developed by iThera Medical (ITM), has proven to be superior in diagnostic performance to other procedures.
Imasonic (IMA) and RayFos (RFO) are ideally positioned to drive the technical improvement steps: Imasonic, an expert in ultrasound transducer manufacturing, will develop an ultrasound detector with higher signal-to-noise ratio to enable better sensitivity and detection at depth. RayFos specializes on real-time sensing and image inversion, processing and rendering and has significant experience in optoacoustic tomography algorithms and implementation. iThera Medical will lead the incorporation into the device, CE marking and commercialization. The University Hospital Erlangen is an excellence center in IBD and will drive the clinical validation. Pintail has extensive project management, dissemination and commercialization expertise.

System finansowania

IA - Innovation action

Koordynator

ITHERA MEDICAL GMBH
Wkład UE netto
€ 1 157 441,38
Adres
Zielstattstrasse 13
81379 Munchen
Niemcy

Zobacz na mapie

Region
Bayern Oberbayern München, Kreisfreie Stadt
Rodzaj działalności
Private for-profit entities (excluding Higher or Secondary Education Establishments)
Linki
Środki z innych źródeł
€ 816 278,59

Uczestnicy (4)