Skip to main content
European Commission logo print header

Enhance innovation management capacities in Andalusian SMEs. CESEAND InnoAses 2019.

Opis projektu

Zwiększanie potencjału innowacyjnego andaluzyjskich MŚP

Zwiększanie możliwości MŚP w zakresie zarządzania innowacjami jest nieodzowne dla zapewnienia ich konkurencyjności i innowacyjności na wspólnym rynku. Finansowany ze środków UE projekt CESEAND InnoAses4 pozwoli na wsparcie andaluzyjskich beneficjentów Instrument dla MŚP w ramach programu „Horyzont 2020”. Celem projektu jest wsparcie firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw w realizacji ich potencjału w zakresie innowacji oraz możliwości zarządzania innowacjami, aby w ten sposób przyczynić się do kompleksowego rozwoju Andaluzji, Ceuty oraz Melilli. W ramach projektu przedsiębiorstwa otrzymają dostęp do dostosowanych do ich potrzeb usług wsparcia, a także informacji i doradztwa, które obejmą wsparcie mentorów i trenerów, a także wyszukiwanie partnerów. Wsparcie to jest skierowane do MŚP, które chcą realizować innowacyjne projekty charakteryzujące się dużym potencjałem umiędzynarodowienia lub wprowadzenia na rynek Europy. Projekt CESEAND InnoAses4 będzie również wspierał małe i średnie przedsiębiorstwa w nawiązywaniu relacji z potencjalnymi partnerami w Europie.

Cel

The CESEAND InnoAses4 project, based on the three main pillars of Excellent Science, Competitive Industries and Tackling Societal Challenges described into the 2014-2020 HORIZON 2020 work programme “Innovation in SMEs”, identifies the Innovation Management Capacities Improvement as a crucial milestone to create more innovative Andalusian SMES, enhance their relation with other potential European partners, reinforce their potential cooperation and increase the cross border activities becoming more and more competitive into the single market.

Advance and tailored support into the SMEs Innovation Management Capacities is also needed in order to create a favourable ecosystem for their innovations growth, providing support to research, development and innovation projects, such as specific services aimed to improve their innovation skills and address the financing needs required by the implementation and execution of high-risk and high-potential innovation ideas to markets. This means, as described into the figure below, start analysing which ideas, from a pool of different ones, are able to arrive faster to the market, making more profitable the resources allocated for these projects.

The two main objectives of this proposal are to ensure that key SME beneficiaries of H2020 are helped efficiently to fulfil their innovation potential and the innovation management capacity of the SME clients is increased; which contributes to the smart growth of Andalusia, Ceuta and Melilla; through the provision of support services as well as information and advisory services such as mentoring, coaching and partner search activities for SMEs aimed to enhance the innovation management capacities, wishing to develop innovation projects with a strong European or international potential.

Koordynator

AGENCIA DE INNOVACION Y DESARROLLO DE ANDALUCIA
Wkład UE netto
€ 35 638,00
Adres
Calle leonardo da vinci 17a
41092 Sevilla
Hiszpania

Zobacz na mapie

Region
Sur Andalucía Sevilla
Rodzaj działalności
Public bodies (excluding Research Organisations and Secondary or Higher Education Establishments)
Linki
Środki z innych źródeł
€ 0,75

Uczestnicy (3)