Skip to main content

Plasticity of the Pluripotency Network

Opis projektu

Zaawansowane badania pluripotencji

Pluripotencja pozwala komórce na różnicowanie się w trzy podstawowe warstwy komórek zarodkowych zarodka we wczesnym etapie rozwoju, ale w tkanki pozazarodkowe już nie. Finansowany ze środków UE projekt PLASTINET ma na celu stworzenie zarodkowych komórek macierzystych zdolnych do tworzenia chimer dla gatunków, które są wykorzystywane w badaniach, zastosowaniach biomedycznych i do udoskonalania zwierząt gospodarskich. Zespół projektu chce uzyskać nowy wgląd w logikę cząsteczkową regulującą wczesny rozwój, plastyczność, pluripotencję i samoodnawianie się komórek macierzystych. Naukowcy zbadają ssaki naczelne (w tym ludzi) i zwierzęta hodowlane, u których zarodki przed zagnieżdżeniem ulegają wydłużonemu rozwojowi, a także torbacze, u których pluripotentne komórki powstają z trofoblastu.

System finansowania

ERC-ADG - Advanced Grant

Instytucja przyjmująca

THE UNIVERSITY OF EXETER
Wkład UE netto
€ 2 331 765,80
Adres
The Queen's Drive Northcote House
EX4 4QJ Exeter
United Kingdom

Zobacz na mapie

Region
South West (England) Devon Devon CC
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Środki z innych źródeł
€ 0,00

Beneficjenci (2)

THE UNIVERSITY OF EXETER
United Kingdom
Wkład UE netto
€ 2 331 765,80
Adres
The Queen's Drive Northcote House
EX4 4QJ Exeter

Zobacz na mapie

Region
South West (England) Devon Devon CC
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Środki z innych źródeł
€ 0,00
THE CHANCELLOR MASTERS AND SCHOLARS OF THE UNIVERSITY OF CAMBRIDGE

Zakończenie uczestnictwa

United Kingdom
Wkład UE netto
€ 168 204,20
Adres
Trinity Lane The Old Schools
CB2 1TN Cambridge
Region
East of England East Anglia Cambridgeshire CC
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Środki z innych źródeł
€ 0,00