European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Open ENergy TRansition ANalyses for a low-carbon Economy

Opis projektu

Wspomaganie transformacji w kierunku czystej energii

Unia Europejska postawiła sobie za cel ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do poziomu osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku, aby zapobiec negatywnym, a nawet katastrofalnym skutkom zmian klimatycznych. Założenia te obejmują przestawienie systemu energetycznego na odnawialne i ekologiczne źródła energii, a także wprowadzenie zmian technologicznych, behawioralnych i organizacyjnych w gospodarce i społeczeństwie. Aby było możliwe wprowadzenie ich w życie, wymagana jest koordynacja odpowiednich technologii, regulacji, finansowania oraz organizacji z jasno określonymi celami opartymi na analizach matematycznych. W odpowiedzi na to zapotrzebowanie uczestnicy projektu Open ENTRANCE pracują nad stworzeniem otwartoźródłowej platformy modelowania, która integruje i łączy modele makroekonomiczne oraz energetyczne, a także dostarcza danych dotyczących gospodarki i ludzkich zachowań związanych z transformacją sektora energetycznego, które będzie można wykorzystać w opracowywanych analizach i modelach. Celem jest pomoc interesariuszom w określaniu skutków makroekonomicznych transformacji sektora energetycznego oraz identyfikacji najlepszych sposobów umożliwiących nam przejście na gospodarkę niskoemisyjną. Z chwilą zakończenia projektu otwarta platforma zostanie udostępniona do użytku dla wszystkich interesariuszy.

Cel

Open ENTRANCE addresses the development, use and dissemination of an open, transparent and integrated modelling platform for assessing low-carbon transition pathways. The platform will be populated with a suite of state-of-the-art modelling tools and data for covering the multiple dimensions of the energy transition. This will facilitate and improve the dialogue between researchers, policy makers and industry when investigating central questions in the transition. Open ENTRANCE will improve the adequacy of the energy modelling approaches in different ways: i) the quality of the models that will be included in the suit ii) the linking of models which makes it possible to run analyses faster and to conduct a number of sensitivity analyses iii) by integrating large-scale empirical data about human behaviour into energy modelling tools iv) by combining detailed bottom-up and top-down approaches. Open ENTRANCE will demonstrate the functionality of the platform by conducting scenario building exercises, in-depth (case) studies and macro-economic analyses of the transition. Energy transition pathways will provide strategic recommendations to policy-makers.

The platform allows 3rd party users to link own tools to the database and to conduct comparative studies to the results from Open ENTRANCE. IIASA guaranties that the database will be open accessible at least 10 years after the end of the project. If new projects will use the platform, it is possible to develop it further.

Open ENTRANCE is built on a number of national and European energy modelling projects. The Consortium includes 13 energy modelling groups in addition to World Future Council which is responsible for dissemination and communication. Open ENTRANCE will arrange 12 workshops for stakeholder discussions, 4 annual conferences and 1 workshop in the European Parliament. 45 stakeholders have signed for their interest in the project so far. Open ENTRANCE is a 4-year project with a budget of 4.9 mill Euro.

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-LC-SC3-2018-2019-2020

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-LC-SC3-2018-NZE-CC

Koordynator

SINTEF ENERGI AS
Wkład UE netto
€ 1 192 408,74
Adres
Sem Saelandsveg 11
7465 Trondheim
Norwegia

Zobacz na mapie

Region
Norge Trøndelag Trøndelag
Rodzaj działalności
Research Organisations
Linki
Koszt całkowity
€ 1 192 408,74

Uczestnicy (14)