European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Joint programming actions to foster innovative CSP solutions

Opis projektu

Gwiezdne wzmocnienie europejskich wysiłków w zakresie wytwarzania odnawialnej energii elektrycznej

Technologia skoncentrowanej energii słonecznej może odegrać kluczową rolę w wysiłkach UE związanych z energią odnawialną, zwłaszcza w sektorze energii elektrycznej. Jednakże od badań do wprowadzenia rozwiązań na rynek jeszcze daleka droga. CSP ERANET to efekt wspólnych wysiłków UE mających na celu przebycie tej drogi. Celem projektu CSP ERANET jest synchronizacja działań wielu różnych podmiotów, od państw członkowskich UE i państw stowarzyszonych po regiony, w celu utworzenia inwestycji w plany SET skoncentrowanej energii słonecznej. Skutkiem tych działań będą strategiczne projekty, których pojedyncze państwa czy Komisja Europejska nie są w stanie zrealizować samodzielnie. Projekt będzie realizowany przez pięć lat. W tym czasie jego twórcy sfinansują projekty o dużej skali, które mogą skutkować opracowaniem niedrogich, oszczędnych, rentownych i innowacyjnych technologii skoncentrowanej energii słonecznej.

Cel

CSP ERANET is the result of a joint EU will for bridging the gap between research and commercial deployment in the Concentrated Solar Power (CSP) technology, so this technology can play a main role in the European renewable electricity generation in a medium term.

For this purpose, the main European countries and regions, with roles to play in the future CSP deployment (industrial or academic stakeholders), have committed their economic resources to create big-scale funding synergies able to finance strategic CSP research.

CSP ERANET aims to coordinate the efforts of Member States, Associated Countries and Regions towards achieving CSP SET Plan objectives, by pooling their financial resources to implement joint calls for R&I proposals, resulting on strategic projects with substantial volumes of investment, which cannot be allocated by individual countries or by the European Commission on their own.

By pooling funds, CSP ERANET will achieve to finance large-scale projects implementing medium/high TRL research, which will accelerate the time to commercial deployment of affordable, cost-effective and resource-efficient CSP technology solutions.

CSP ERANET constitutes a public-public partnership gathering 11 representatives from Member States, Associated Countries and Regions which have committed more than 9 million EUR public fund for launching the Cofund joint calls for proposals and more than 6 million EUR for the additional call to finance transnational research actions.
During the 5 years of CSP ERANET the consortium intends to pool together financial resources from multiple countries, the Commission and the private sector, in order to invest more than 36 million euros (Cofund + Additional Call) in researching for innovative CSP solutions.

This investment will finance 8 topics which were selected among the 12 R&I topics defined in the CSP Implementation Plan produced by the SET Plan temporary working group (TWG) on CSP.

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-LC-SC3-2018-2019-2020

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-LC-SC3-2018-Joint-Actions-2

Koordynator

CONSORCIO AGENCIA EXTREMENA DE LA ENERGIA
Wkład UE netto
€ 59 812,50
Adres
AVDA. ANTONIO MASA CAMPOS 26 RESIDENCIA UNIVERSITARIA HERNAN CORTES
06011 Badajoz
Hiszpania

Zobacz na mapie

Region
Centro (ES) Extremadura Badajoz
Rodzaj działalności
Public bodies (excluding Research Organisations and Secondary or Higher Education Establishments)
Linki
Koszt całkowity
€ 181 250,00

Uczestnicy (12)