Skip to main content
European Commission logo print header

Support Unit for the Deep Geothermal Implementation Working Group

Opis projektu

Platforma komunikacyjna spowoduje wysunięcie się na czoło europejskiej społeczności geotermalnej

Jako że energia geotermalna będzie ważnym elementem przyszłych systemów energetycznych w Europie, niezwykle ważne jest zwiększenie świadomości na temat jej zalet, szczególnie wśród decydentów, społeczeństwa obywatelskiego oraz inwestorów. Ustanowiono Wdrożeniową Grupę Roboczą na potrzeby Głębokiej Energii Geotermalnej (ang. Implementation Working Group for Deep Geothermal, DG-IWG). Dzięki niej Europa ma stać się liderem w zakresie energii niskoemisyjnej. Twórcy finansowanego ze środków UE projektu SU-DG-IWG stworzą punkt wsparcia, by przekazywać powiązane informacje oraz dane od zainteresowanych stron z sektora badań naukowych, sektora przemysłu oraz rządu – na szczeblu regionalnym i krajowym – by wspierać procedury podejmowania decyzji i działania DG-IWG. Dodatkowo badacze będą promować i organizować rozmaite inicjatywy (np. warsztaty), by zmobilizować społeczność geotermalną.

Cel

Following the endorsement of the Deep Geothermal Implementation Plan (DG-IP) by the SET-Plan Steering Group, a Deep Geothermal Implementation Working Group (DG-IWG) is being established to advance the DG-IP, with the aim of reaching collectively the technology targets that will place Europe at the forefront of the next generation of low carbon technologies.

The objective of this project proposal is to create a support unit for the DG-IWG to achieve its goals efficiently and productively. The support unit will have three main work streams, 1) to provide the DG-IWG with relevant information and data from the various stakeholder groups to support the decisionmaking process and the implementations actions of DG-IWG on required actions; 2) to promote and organise initiatives to mobilize growth of and implementation within the geothermal community, e.g.: workshops, brokerages, consortium building and exploitation of RD&I results; 3) provide a secretariat for the DG-IWG for assistance on administrative issues and synergies & strategy support.

The consortium will push forward a broad mobilisation of the Geothermal community to implement the action in the IP. Furthermore the project will focus on the development of synergies and strategies. New ways will be explored to maximize the impact of knowledge, funding and market growth at european, national and regional scale. This aproach supports to creation of a durable and long-lasting R&I ecosystem in the different Member-Sates and regions. The partners will focus on a multi-actor, multidisciplinary and cross-sectoral approach. As such the project will support the collaboration and networking among representatives of the triple helix (research, industry and government) at the regional and national level and with their counterparts from the Horizon 2020 Associated Countries.

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-LC-SC3-2018-2019-2020

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-LC-SC3-2018-Joint-Actions-2

Koordynator

ORKUSTOFNUN
Wkład UE netto
€ 144 437,50
Środki z innych źródeł
€ 0,00

Uczestnicy (6)