Skip to main content
European Commission logo print header

Fake news and pseudo-science as post-modern mythology: The case of the anti-vaccination movement

Opis projektu

Skutki zdrowotne fałszywych wiadomości

Debata na temat roli szczepionek w kontekście zdrowia i chorób jest niezwykle burzliwa. Coraz więcej rodziców kwestionuje korzyści płynące ze szczepień oraz to, czy rzeczywiście przewyższają one zagrożenia. Duża część tej niepewności to wynik fałszywych wiadomości, niezweryfikowanych informacji na temat zdrowia, które w ostatnich latach rozpowszechniły się w internecie. Uczeni finansowanego przez UE projektu FAKEOLOGY badają, w jaki sposób pseudonaukowe wiadomości są rozpowszechniane w internecie i jak wpływają one na poglądy, myślenie i zachowanie ludzi. Projekt połączy komunikację naukową z technologiami analizy nowych mediów w celu opracowania cyfrowego narzędzia analitycznego, które umożliwi nagłośnienie zagadnienie celowej dezinformacji w sieci.

Cel

FAKEOLOGY draws links between pseudoscience, populism and health literacy and focuses on the anti-vaccination movement to provide a key venue wherein mis- and dis-information can be studied. Specifically, the project studies how pseudo-scientific news is diffused within social networks and how it affects human judgement and behaviour. FAKEOLOGY aims at enhancing the efficiency of science communication and at empowering public health policy makers to introduce fake-proof health literacy initiatives. Bridging large-scale social media data with news media (network analysis, content and discourse analysis) and behavioural data (focus groups, expert interviews, lab experiment), the project focuses on how pseudo-science propagates within the digital media ecosystem.
Pseudoscience, and, specifically, the anti-vaccination movement, demonstrate a unique case study that indicates the longevity of the ‘fake news phenomenon’ as anti-vaccine myths started spreading decades ago and still feed the movement’s narrative. The popularity of vaccine hesitancy is growing, in spite of the scientific data that systematically debunk its claims, resulting in the resurgence of vaccine-preventable diseases. Within the digital terrain, anti-vaccination groups have even grown in visibility and volume and research demonstrates that Twitter constitutes a popular platform for anti-vaccination supporters.
Using state-of-the-art media analytics technologies developed by the MIT Media Lab and building on science communication developed at the University of Zurich, the project contributes to cutting-edge research with an analytic model that can be fine-tuned to study veracity and falsity in the digital networked paradigm.

Koordynator

UNIVERSITAT ZURICH
Wkład UE netto
€ 278 840,64
Adres
RAMISTRASSE 71
8006 Zurich
Szwajcaria

Zobacz na mapie

Region
Schweiz/Suisse/Svizzera Zürich Zürich
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
€ 278 840,64

Partnerzy (1)