European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Investigating the crosstalk between Notch and YAP/TAZ in sprouting angiogenesis

Opis projektu

Wzajemne oddziaływania molekularne w trakcie angiogenezy

Angiogeneza jest procesem fizjologicznym, w ramach którego w istniejącym układzie naczyniowym powstają nowe naczynia krwionośne. Rozpoczyna się on już w życiu płodowym i trwa przez całe życie człowieka. Warto jednak zauważyć, że angiogeneza odgrywa również istotną rolę w rozwoju chorób, w tym nowotworów. Badacze z finansowanego ze środków UE projektu Angio-NYT wysunęli hipotezę roboczą, która zakłada, że odkrycie szlaków molekularnych regulujących angiogenezę może doprowadzić do opracowania nowych terapii antyangiogennych. Celem badaczy jest zbadanie i przewidzenie wyniku perturbacji molekularnych zachodzących w trakcie angiogenezy poprzez połączenie modeli doświadczalnych i obliczeniowych. Pomogą im one w zidentyfikowaniu najważniejszych graczy w kluczowych szlakach sygnalizacyjnych i utorują drogę ku nowym metodom leczenia.

Cel

Our limited understanding of angiogenesis, the process leading to the formation of new blood vessels from pre-existing ones, hinders the design of new treatments for associated diseases such as cancer, ischemia, and diabetic retinopathy. It is well established that sprouting angiogenesis involves a process of endothelial cell phenotype selection mediated by the interaction between vascular endothelial growth factor (VEGF) and Notch signalling. Recently, it has been demonstrated that the Yes-associated protein (YAP) and the transcriptional coactivator with a PDZ-binding domain (TAZ), the main mediators of the Hippo signalling pathway, interact with VEGF and influence Notch signalling. However, it is still unclear how the effects of YAP/TAZ on Notch signalling contribute in regulating angiogenesis. In this project, I will adopt an approach combining experimental and computational techniques. First, I will culture endothelial cell monolayers on differently stiff substrates and I will perturb Notch via ligand-coated beads and YAP/TAZ activity via pharmacological inhibition. With the information deriving from these experiments, I will develop a unique agent-based computational model for angiogenesis, accounting for the interplay between Notch and YAP/TAZ. I will use this model to predict the effects of the Notch-YAP/TAZ crosstalk on angiogenesis. Finally, I will adapt previously established in vitro experimental systems recapitulating angiogenesis in three-dimensional environments. In these systems, I will vary the matrix stiffness, inhibit YAP/TAZ activation, perturb Notch signalling with ligand-coated beads, and measure the changes to parameters such as sprout and branch density and the dynamics of individual cell behaviour. This interplay between experimental and computational techniques will enhance our understanding of the crosstalk between Notch and Hippo-YAP/TAZ in regulating angiogenesis, with the potential to inspire new medical treatments.

Koordynator

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN
Wkład UE netto
€ 170 419,20
Adres
GROENE LOPER 3
5612 AE Eindhoven
Niderlandy

Zobacz na mapie

Region
Zuid-Nederland Noord-Brabant Zuidoost-Noord-Brabant
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
€ 170 419,20

Partnerzy (1)