Skip to main content
European Commission logo print header

Personalized immunotherapy in sepsis: a precision medicine based approach

Opis projektu

Medycyna precyzyjna w leczeniu sepsy

Sepsa, ekstremalna reakcja organizmu na istniejącą infekcję, to nagły stan medyczny zagrażający życiu. Bez szybkiego leczenia sepsa może w krótkim czasie doprowadzić do uszkodzenia tkanek, niewydolności narządów oraz zgonu. Antybiotyki i oddziały intensywnej terapii w ogromnej mierze przyczyniły się do leczenia sepsy. Możliwe jest, że immunoterapia jeszcze poprawi te wyniki. Misją finansowanego ze środków UE projektu ImmunoSep jest poddanie zaproponowanego rozwiązania weryfikacji poprzez zaprojektowanie i wykonanie badania klinicznego spersonalizowanej immunoterapii w zakresie sepsy, a także opracowanie platformy teranostycznej nowej generacji na potrzeby przyszłych badań nad spersonalizowaną immunoterapią w leczeniu sepsy. Teranostyka to nowe podejście obejmujące specyficzną i ukierunkowaną terapię opartą na specyficznej i ukierunkowanej diagnostyce. Platforma teranostyczna obecnego projektu będzie opierać się na wielowymiarowej analizie w ramach biologii systemów zbiorów danych omicznych. Celem badaczy będzie zaś określenie klinicznie istotnych biomarkerów i celów terapeutycznych na potrzeby medycyny spersonalizowanej.

Cel

Sepsis is a life-threatening organ dysfunction caused by a dysregulated host response to infection, and is characterized by a high mortality of up to 30-40%. Treatment of sepsis was revolutionized by two steps that significantly decreased mortality: antibiotics and the intensive care units. It has been hoped that a third revolution, immunotherapy, would further improve outcome of sepsis, but this hope did not materialize. This was due to the incompletely understood pathophysiology, and the heterogeneity of the immune status in different sepsis patients. We propose that while both overinflammation and immunoparalysis are important, they are present in individual sepsis patients.The mission of the present project is to design and perform a proof-of-concept clinical trial of personalized immunotherapy in sepsis, and within this clinical trial, to develop a next-generation theranostics platform for the design of future personalized immunotherapy trials in sepsis. This theranostics platform would be based on an integrated, multidimensional systems biology analysis of omics-based datasets, to identify biomarkers, clinical endotypes, and therapeutic targets for precision medicine approaches. In order to achieve the mission proposed, several complementary aims will be pursued: Aim 1: To design and perform a large personalized immunotherapy trial in sepsis patients, that can provide a clinical answer towards the usefulness of currently employed immunotherapies for sepsis. Aim 2: To chart host genome, epigenome, transcriptome, metabolome and microbiome in at least 180 sepsis patients enrolled in Aim 1 over a defined time course. Aim 3: To use a theranostics approach based on the data provided by Aim 2 to design novel personalized immunotherapeutic strategies. Aim 4: To integrate the clinical and psychological aspects involved when introducing novel immunotherapies for infections in the health care systems of European countries, building bridges with the patient community.

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-SC1-BHC-2018-2020

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-SC1-2019-Two-Stage-RTD

æ

Koordynator

STICHTING RADBOUD UNIVERSITAIR MEDISCH CENTRUM
Wkład UE netto
€ 1 620 265,79
Adres
Geert grooteplein 10 zuid
6525 GA Nijmegen
Niderlandy

Zobacz na mapie

Region
Oost-Nederland Gelderland Arnhem/Nijmegen
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Środki z innych źródeł
€ 0,00

Uczestnicy (14)