European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Developing and Testing the Psychological Distance to Science Model

Opis projektu

Testowanie modelu „psychologicznego zdystansowania od nauki”

Coraz większy sceptycyzm wobec nauki wśród obywateli to ogromne wyzwanie społeczne. Przejawia się on na wiele sposobów, na przykład jako zaprzeczanie istnieniu zmiany klimatu czy uchylanie się od szczepień. Jego przyczyną może być brak skutecznych metod promowania nauki lub poglądy religijne czy ideologiczne. Ale naukowcy nadal nie są w stanie określić i wyjaśnić mechanizmów takiego sceptycyzmu. Zespół finansowanego przez UE projektu PSYDISC przetestuje model „psychologicznego zdystansowania od nauki” jako przyczyny sceptycyzmu, biorąc pod uwagę szereg różnych dziedzin i tematów. Badacze przeprowadzą eksperymenty, ankiety, badania podłużne i analizy w celu zidentyfikowania danych empirycznych, które pomogą zmniejszyć poziom sceptycyzmu wobec nauki.

Cel

Increases in science scepticism among the public represent one of the key societal challenges of the 21st century. Recent research has made some progress by identifying variables that contribute to science scepticism. However, there are two important limitations to the current state-of-the art. One is that the antecedents identified so far have limited explanatory power, leaving substantial unexplained variance. The other is that these antecedents are unmalleable (e.g. religiosity, ideology), so that although it is possible to—to some extent—predict science scepticism, structural and theory-informed ways to understand and change scepticism are not yet identified. To overcome these limitations, I propose a Psychological Distance to Science model (PSYDISC), which states that perceiving science as psychologically distant is a crucial antecedent of science scepticism. This project will move research on science scepticism beyond the state-of-the-art in two ways: 1) PSYDISC will structurally explain unique variance across various topics of science scepticism; 2) the project will provide experimental evidence for the effects of psychological distance to science, and so identify empirically-based ways in which levels of science scepticism can be reduced.
1.PSYDISC will be tested by assessing as well as manipulating psychological distance to science.
2.This will be done by utilizing a multi-method approach that includes large-scale surveys, controlled experiments, randomized longitudinal studies, and secondary data analysis.
3.Various high-quality samples from around the world will be used to this end.
4.Previously identified predictors of scepticism will be controlled for in order to gauge the unique explanatory power of PSYDISC.
PSYDISC will provide a much-needed theoretically informed account of science scepticism and so provide the basis for a long-term research agenda aimed at drastically increasing our understanding of the psychology behind science scepticism.

System finansowania

ERC-STG - Starting Grant

Instytucja przyjmująca

UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM
Wkład UE netto
€ 1 500 000,00
Adres
SPUI 21
1012WX Amsterdam
Niderlandy

Zobacz na mapie

Region
West-Nederland Noord-Holland Groot-Amsterdam
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
€ 1 500 000,00

Beneficjenci (1)