Skip to main content

A ground-breaking biomolecular production platform for safer, more efficient and sustainable pest control and crop health management

Opis projektu

Rewolucyjne produkty, które pomogą chronić uprawy

Powszechne użycie nawozów chemicznych w rolnictwie jest szkodliwe dla środowiska naturalnego, co oznacza konieczność stosowania alternatywnych rozwiązań, takich jak biopestycydy. Ponieważ rolnicy sięgają po nie coraz częściej, obserwuje się wzrost zapotrzebowania na cząsteczki pochodzenia biologicznego. Francuski start-up LIPOFABRIK opracował i opatentował metodę produkcji mycosubtiliny, naturalnego lipopeptydu wytwarzanego przez bakterie Bacillus subtilis i posiadającego potwierdzone właściwości przeciwgrzybicze i stymulujące w wielu roślinach uprawnych. Opracował również inny produkt, który wykazuje działanie biostymulujące. Finansowany przez UE projekt Lipofabrik ma doprowadzić do uporania się z aktualnym problemem niedoboru tego rodzaju biomolekuł na rynku. W tym celu powstaną metody przemysłowe, umożliwiające masową produkcję cząsteczek po konkurencyjnych cenach.

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-EIC-SMEInst-2018-2020

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-SMEInst-2018-2020-2

Koordynator

LIPOFABRIK
Wkład UE netto
€ 1 586 345,25
Adres
Universite Lille 1 Polytech Lille Avenue Paul Langevin
59655 Villeneuve D'ascq
Francja

Zobacz na mapie

Region
Hauts-de-France Nord-Pas de Calais Nord
Rodzaj działalności
Private for-profit entities (excluding Higher or Secondary Education Establishments)
Środki z innych źródeł
€ 679 862,25